[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító
Jelszó (Fájl és hozzászólás törléséhez.)

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1446078604800.png (92,43 KB, 540x531, 60:59, suchlust.png)

 No.9341

/turul/, how hard would you say it is to come by in Budapest or other major cities with just English? Is Magyar absolutely necessary to survive?

 No.9343

File: 1446097614024.png (15,14 KB, 100x120, 5:6, 3f3ff.png)

>>9341

>Is Magyar absolutely necessary to survive?

Yes, you fuckface.

You know that.


 No.9344

File: 1446098023154.gif (973,67 KB, 285x171, 5:3, 1423109475885.gif)


 No.9345

Depends on how long you are planning to stay.


 No.9346

>>9345

10 months or so.


 No.9347

>>9346

I'm sorry for your loss.


 No.9349

>>9347

Eh, Budapest seemed like a nice place I was there last time. Was only for a few days though.


 No.9350

>>9341

Prepare google translate or a very good dictionary on your phone/tablet, the majority is not speaking English.

Or learn some basic: http://wikitravel.org/en/Hungarian_phrasebook


 No.9351

>>9350

My hovercraft is full of eels.


 No.9352

File: 1446168465882.jpg (53,83 KB, 500x334, 250:167, Tote these, T.O.Teas! - as….jpg)

>>9351

töpkék




[Vissza][Ugrás felülre][Katalógus][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]