[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / ausneets / cafechan / f / marx / tingles / vg / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: 4d9e8b6d8002b7f⋯.webm (1.91 MB, 640x352, 20:11, stoning.webm)

File: 9af5a594d681ea6⋯.webm (2.6 MB, 640x480, 4:3, Isis line up execution.webm)

18714f  No.1952

Tao bỗng mới nhận ra rằng cái con t thích ủng hộ bọn LGBT và có khả năng cao là nó bị les

thử tưởng tượng cái cảm giác khi mày phải giả vờ ủng hộ nữ quyền, đa giới tính, gay/les trên Fb và ở ngoài đời.

Fucking nigger, tao nguyền rủa lũ ngoại lai và cái văn hóa ung thư chết tiệt của tụi nó.

>we should have gone full Brunei mode, stone those fucking fag to dead

Post last edited at

4830b8  No.1954

>>1952

>tao nguyền rủa lũ ngoại lai

>đăng trên trang 8chan - văn hóa nhập từ nước ngoài hoàn toàn

We got ourselves an edgelord.


18714f  No.1956

File: 780b489b5baddce⋯.jpg (61.52 KB, 360x451, 360:451, 1541753785954.jpg)

>>1954

ừ, thế thử đăng cái này lên fb xem và chuyện gf xẽ xảy ra với m

>đăng trên trang 8chan - văn hóa nhập từ nước ngoài hoàn toàn

và đây là /vietnam/, nơi đăng về vn

>We got ourselves an edgelord

quay về redditvn và bash lũ Kpop,đc chứ đồng chí

chỉ có lũ plebit mới dùng từ edgy


ab8eca  No.1958

File: 06fe7ca957bf447⋯.jpg (535.81 KB, 1782x1193, 1782:1193, IMG_5379.JPG)

ít ra nhà nước không ủng hộ kết hôn cho mấy fags

>we should have gone full Brunei mode, stone those fucking fag to dead

>sau đó bọn mutt, tàu lấy lí do bảo vệ faggot sau đó tràn qua đất mẹ à ?

>sao không giam bọn faggots lại vào cái Auschwitz Thanh Hoá của chúng ta, bảo vùng đất Thanh Hoá là vùng đất chính phủ cấp cho người đồng tính để không bị phân biệt, nhưng thật ra là tống bọn nó vào cái shithole đó

>giả vờ ủng hộ nữ quyền..

<ông chỉ cần không tỏ ra kì thị thì bọn chó không cắn ông đâu

>>1954

go back to cặc đỏ

>Bác Hồ không dành cuộc đời của mình ra để cho bọn gay và nữ quyền


25a505  No.1959

>>1958

>Bác Hồ không dành cuộc đời của mình ra để cho bọn gay và nữ quyền

Người mà mày thờ như thánh là người được tài trợ bởi tổ chức chính trị DO THÁI. Cũng chính Tổ chức Do Thái đó đang ủng hộ nữ quyền, quyền chuyển giới và Đồng tính. Bọn Do Thái là người đứng sau các trang mạng khiêu dâm( Pornhub, Brazzer, công ty mẹ là MindGeek, và CEO chính là một thằng Do Thái).

Mấy cái hành vi đồi bại này đều được ủng hộ và tài trợ từ tổ chức này. Tao đéo hiểu, tụi mày lurk 8chan cho nhiều mà vẫn chưa nhận thức được hành vi DO THÁI ah. Khi mày muốn trị dân, thì mày làm cho nó thoả mãn dục vọng, và nó sẽ không có thời gian để chỉ trích hệ thống chính trị của mày.

Muốn trị căn bệnh gọi là đồi truy thì phải trị cho tận gốc, và nguồn gốc của vấn đề đó chính là bọn Do Thái.


25a505  No.1960

>>1959

> Ơ, Mấy cái xảy ra ở nước ngoài thì có liên quan gì tới Việt Nammmm

Con cặc, tụi bây đéo xài google ah, đéo lướt facebook ah, đéo search youtube ah, đéo đú filthy frank ah, những gì xảy ra bên Châu Âu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Nam Á, đặc biệt là những nước có nền văn hoá hiện đại du nhập từ bên phương Tây đến thế. Điển hình như là Meme, search facebook mấy trang meme việt nam xem kết quả như thế nào, một đống trang văn hoá trên mạng nhại lại từ bên Âu và Mỹ.

Đó chỉ là một phần của ảnh hưởng từ phương Tây.


25a505  No.1962

>>1960

cont.

Đây là thế kỷ 21, người ta không có đánh nhau bằng súng bằng đạn, mà bằng bút viết. Bây giờ chỉ có chiến tranh tinh thần. và vũ khí chính là truyền thông. (Twitter,Facebook,Youtube,Google,Pornhub,Brazzer) là dụng cụ để tuyên truyền( gọi là Propaganda).

Tại sao tụi mày nghĩ nó dành thời gian tạo mấy cái web này rồi cho tụi bây xài miễn phí, mục đích nhân đạo, hay có ý đồ riêng?

Giống như mày thằng Pol Pot tuyển mấy đứa con nít để đi lính, ở đây cũng vậy, càng tiếp xúc càng sớm với thiết bị công nghệ, thì sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin tuyên truyền nhiều hơn.


ab8eca  No.1973

>>1959

tất cả là tại bọn kikes


18714f  No.1978

File: a616b9f9aafd04b⋯.webm (3.36 MB, 480x250, 48:25, 1533475030286.webm)

>>1959

>Tao đéo hiểu, tụi mày lurk 8chan cho nhiều mà vẫn chưa nhận thức được hành vi DO THÁI ah. Khi mày muốn trị dân, thì mày làm cho nó thoả mãn dục vọng, và nó sẽ không có thời gian để chỉ trích hệ thống chính trị của mày.

được rồi thưa ngài Hitler gook, chúng tôi hiểu.

Vậy chúng ta nên làm gì để chống lại chúng, thế lực kiểm soát thể giới ?

chuyện gì xảy ra với tên họa sĩ thất nghiệp khi hắn cố gắng hóa 6 triệu tên do thái thành tro?


25a505  No.1994

File: e2d0d94093c72d2⋯.gif (542.53 KB, 800x1146, 400:573, 1554305732945.gif)

File: 24cb551e8e15cb3⋯.jpg (157.75 KB, 715x544, 715:544, Juden32.jpg)

File: 6737920e594fe5f⋯.png (173.02 KB, 755x575, 151:115, Juden33.png)

File: 880cc1cfc82ab78⋯.jpg (68.39 KB, 720x883, 720:883, Juden34.jpg)

File: c0657a74abb4db5⋯.png (62.47 KB, 532x192, 133:48, Juden35.png)

>>1978

Hitler chưa bao giờ muốn giết người Do Thái, ghét thì ok, chứ hắn chưa bao giờ lên kế hoạch đế tuyệt chủng bọn đó.

Những bằng chứng cái lò khí là được tái tạo lại từ bên Sô Viết. Và cái khí Zyklon B là được dùng để diệt trí và rận, chứ không có dùng để giết người.

Và mày cứ nghĩ, nếu muốn thảm sát,

thì sao không cho tụi nó nhịn đói, hay là dùng súng giết, mà lại đem vô lò. Vô lí!

Và tại sao lò thảm sát lại có hồ bơi, có chỗ để chơi dụng cụ âm nhạc, có chỗ để NGHỈ ĐẺ, và có động chứa đĩ.

Một ví dụ khác nữa là Anne Frank, nhật ký viết bằng bút bi, ở thời điểm mà bút bi chưa được phát minh ra!

11 triệu dần trở thành 6, 6 từ từ thành 4, rồi 3, rồi 1, rôi 600 nghìn.


25a505  No.1995

>>1978

>Vậy chúng ta nên làm gì để chống lại chúng, thế lực kiểm soát thể giới ?

Nhận thức, mọi người cần phải biết, mọi người cần phải biết rằng Tư sản(capitalism) và cộng sản( communism) là hai mặt của một đồng xu, và điểm chung của hai tư tưởng đó là gì.

Cho vay lấy lãi(usury) nói rõ hơn ngân hàng nhà nước( state-sponsored usury).

Tại sao cho vay lấy lãi là phi lí, thì phải hiểu rằng Tiền chỉ là một cái đại diện cho Lao động , nghĩa là mọi giá trị đều xuất phát từ Công lao.

Usury hoạt động trên nguyên lí là Tiền có thể sinh ra từ tiền, nghĩa là mặc định, mày không làm gì thì tiền cũng được sinh ra. Đó là vô lí!

Và cái hành động đó nghĩa là từ từ người đã giàu thì lại giàu hơn, người đã nghèo thì lại mạc hơn.

Cái khó ở đây tại vì Việt Nam bưng cái hệ thống kinh tế bên Châu Âu áp dụng vào Việt Nam và Ngôn ngữ Việt Nam mới được phát triển được hai trăm năm nên vẫn còn rất hạn chế( giải thích cho sự nhập từ vựng từ nước ngoài), không ai hiểu rõ được cách hoạt động của hệ thống kinh tế hiện giờ hết.

Thêm vào đó, mày không thể đặt đồng tiền lên trước đạo đức trong một hệ thống chính trị được. Lúc đó mày sẽ tạo ra một xã hội mà nếu một người muốn thành công thì họ phải dùng chiêu trò, mưu kế, đâm sau lưng người khác để lên trước. Điều này sẽ dẫn đến căn bệnh thế kỷ 21, đó là trầm cảm (vd: deep boi, sad boi), Hedonism( sống vô tư,thiếu trách nhiệm) và escapism( trốn tránh thực tế qua Vidya, LMHT và Pubg và fortnite, anime, youtube).


25a505  No.1996

Tóm lại, cái Zeitgeist trên thế giới đang từ từ được tăng lên. Mấy thằng Gen z đang từ từ bắt đầu giỏi tiếng anh và bắt đầu đú meme( điều tốt) và từ từ nó sẽ được redpilled. Mày phải hiểu một điều là mấy thằng đang ngồi trên ghế nhà nước nó đang bắt đầu già đi. Và từ từ nó cũng phải xuống ghế, và ai sẽ thay thế nó? Tụi mình, những người đồng trang lứa, mấy thằng lz đang đú pewdiepie,đang lurk chan bây giờ có thể sẽ lên chức chính trị trong tương lai, đó là điều hiển nhiên.

Bây giờ chỉ có cách là nhại lại từ /pol/, rồi đợi thôi.

Ai muốn tìm hiểu cách bọn Juden dần lấy được kiểm soát trên thế giới thì có thể đọc hai cuốn sách này. Nó nói về sự Giải phóng tình dục và Cho vay lấy lãi.

http://library1.org/_ads/2C1BB7670CFAC4F201B812F7BE980755

http://library1.org/_ads/EC32568C6D129175628515FB56E2B54C


18714f  No.1997

File: c28f1cd53fdac4e⋯.webm (3.54 MB, 852x480, 71:40, 1552938919809.webm)

>>1994

>Nhận thức, mọi người cần phải biết, mọi người cần phải biết rằng Tư sản(capitalism) và cộng sản( communism) là hai mặt của một đồng xu, và điểm chung của hai tư tưởng đó là gì.

>Cho vay lấy lãi(usury) nói rõ hơn ngân hàng nhà nước( state-sponsored usury).

yeah right, làm như thể chúng ta có thể thắng được hệ thống truyền thông và phương tiện đại chúng của các tập đoàn lớn vậy.

Ex

Fb ở Vn có hơn 30 triệu ng dùng

Thêm nữa, người Việt đéo quan tâm về do thái, còn

> Mấy thằng Gen z đang từ từ bắt đầu giỏi tiếng anh và bắt đầu đú meme( điều tốt) và từ từ nó sẽ được redpilled

ờ, không. Mày hoặc bị phê đá như hitler hoặc thực sự xa rời thực tế.

Lũ biết tiếng anh đều có tài khoảng Fb, và mày nghĩ bọn NÓ thực sự bị redpill chắc, thay vì bị, ví dụ như lũ plebitvn tuyên truyền và tẩy não,….tao khá chắc là bọn nó sẽ chống lại do thái đấy nhỉ

>Và từ từ nó cũng phải xuống ghế, và ai sẽ thay thế nó? Tụi mình, những người đồng trang lứa, mấy thằng lz đang đú pewdiepie,đang lurk chan bây giờ có thể sẽ lên chức chính trị trong tương lai, đó là điều hiển nhiên.

những đứa sẽ ngồi vào hàng ghế lực lượng lãnh đạo tương tai sẽ ko có chuyện bọn nó chống lại lũ do thái. Ng Việt đã có đủ cứt và vấn đề để lo lắng rồi, ví dụ như lũ TQ. Bọn nó tệ và thông minh hơn lũ do thái nhiều.

Về cơ bản, mày đã bị bịp mồm bởi hệ thống thông tin đại chúng từ lâu lắm rồi, lời nói của mày trên mạng là =0

đương nhiên là mày có thể nói với mọi ng ngoài đời, mày sẽ chả bị bắt vì nó cũng chả nguy hiểm. Nhưng, vấn đề ở đây là ai sẽ quan tâm


25a505  No.1998

>>1997

>yeah right, làm như thể chúng ta có thể thắng được hệ thống truyền thông và phương tiện đại chúng của các tập đoàn lớn vậy.

Nhìn vào 4chan,8chan kìa

mấy thằng lồn cuồng anime bị truyền thông gắn mác là khủng bố

(Dùng meme để cử Trump lên làm tổng thống)-Weaponized autism.

>Lũ biết tiếng anh đều có tài khoảng Fb, và mày nghĩ bọn NÓ thực sự bị redpill chắc, thay vì bị, ví dụ như lũ plebitvn tuyên truyền và tẩy não,….tao khá chắc là bọn nó sẽ chống lại do thái đấy nhỉ

Đúng, ở đâu cũng có NPC. Ở đâu cũng có mấy thằng lồn đéo biết tư duy, sống theo bầy đàn.

Nhưng cái ý của tao muốn nói là khi mà văn hoá hiện đại VN đã có cái gốc từ phương Tây(me-me) đến thế, thì mấy thành phần xấu nó bắt đầu phát triển( Transgenderism, Feminism, Globalism, Gay Rights như lời OP viết), thì mấy thành phần tốt nó cũng bắt đầu lan ra. Cái này là không thể tránh khỏi.

Và khi nói về TQ, thì bọn bên /pol/ đủ nhận thức rằng mấy thằng bugmen nó cũng mưu kế giống bọn Juden.( mấy thằng lồn TQ với bọn Juden không phải là thông minh, chỉ là giỏi gian lận với mưu kế thôi, bởi vậy điểm IQ của bọn nó cao vậy.)

Meme nó có tính lan truyền vì nó liên quan đến sự thật, bởi vậy mới có câu( the left can't meme). Mà khi meme càng phức tạp(dank) thì cái Zeitgeist càng được nâng cao, tao với mày không phải là người VN duy nhất, từ từ số lượng người lurk nó cũng tăng gấp bội lên


25a505  No.1999

>>1997

Điều hay ở VN là hệ thống truyền thông là được quản lí bởi nhà nước, phần nào giảm được ảnh hưởng từ thế lực bên ngoài hơn.

cái hay thứ hai chính là nhờ sự thiếu phát triển của Logos( gọi tắt là ngôn ngữ) bởi vậy nên nếu muốn tuyên truyền bọn Việt Nam cũng hơi khó, tại vì chưa có cái từ để diễn tả mấy tư tưởng đó.

Nhưng không có để như vây được, có những người đã muốn cố gắng thay đổi(Tiếq Việt của lz Bùi Hiền về gốc TQ) nhưng mấy thằng lz nó lại chế nhạo.

Cái điều bây giờ nên làm không phải là gia nhập Việt Tân ( tài trợ bởi CIAnigs), không phải là biểu tình, mà là ngồi lại đặt ra mấy cái định nghĩa mới cho những cái tư tưởng mới được du nhập về bên phương Tây( nhận thức).

"Then you will know the truth, and the truth will set you free" John 8:32


25a505  No.2000

Nihilism(honk honk) là điều dễ hiểu. Nhưng theo cách tao hiểu là, đây không phải là chỉ vì bản thân, mà là vì thế hệ sau của tao. Mày có thể di cư qua bên Châu Âu hay Mỹ và bị bọn bản xứ nó ghét và bị mất gốc. Hoặc mày có thể giúp cho người Việt ( nên nhớ, Đảng CSVN không có đại diện cho người Việt).


18714f  No.2008

File: e023aa42a41f1d6⋯.png (1.32 MB, 1000x820, 50:41, 1550685776218.png)

>>1998

>(Dùng meme để cử Trump lên làm tổng thống)-Weaponized autism.

và lão ta tài trợ cho bọn do thái. Nhớ cái bức tường không, nhớ lão đã bảo là sẽ ngưng viện trợ trong bọn do thái ko, nhớ đến lời hứa về bức tường không….tất cả những thứ đó, không có thành hiện thực.

lão ta là một thằng hề theo nghĩa đen, có nhớ chuyện gì xảy ra khi cả một đống thành viên của 2 đảng đòi đem lão ta ra trc quốc hội không? thứ duy nhất mà lão làm là spam và spam twits. Cuộc bầu cử năm đấy chỉ cho thấy nước mỹ ngày càng là một trò hề và đám goyim đó thiểu năng trên tưởng tượng.

tao bảo đéo ai nghe, đến lúc nhận ra thì cãi nhau trên pol

>Nhưng cái ý của tao muốn nói là khi mà văn hoá hiện đại VN đã có cái gốc từ phương Tây(me-me) đến thế, thì mấy thành phần xấu nó bắt đầu phát triển( Transgenderism, Feminism, Globalism, Gay Rights như lời OP viết), thì mấy thành phần tốt nó cũng bắt đầu lan ra. Cái này là không thể tránh khỏi.

rồi, vậy mày thấy chuyện gì xảy ra với những đứa chống lại bọn NPC đó? chắc zucc để mày yên ấy.

Mày chỉ cần mở dù chỉ một lời chống lại đám đấy thôi thì đảm bảo mày sẽ bị bay khỏi Fb và Youtube

Tai sao tao biết?

t mất 9-11 nick Fb chỉ vì tao chỉ trích đám lgbt. T bây h cũng gần như bỏ Fb rồi.

những đứa như t, chống lại, thì ẽ bị đàn áp. T từ bỏ, nhưng liệu lũ kia có làm theo, hay rồi tụi nó lại im lặng và nhắm mắt làm ngơ

>Điều hay ở VN là hệ thống truyền thông là được quản lí bởi nhà nước

e hèm, mày có xem Chuyển động 24h VTV1 hôm nay ko? bọn nó đăng tin về việc lũ đài loan công nhận hay hợp pháp hóa LGBT đấy. Đưa lên bản tin nóng đấy. Điều đấy cho thấy rằng bọn nó đang tự chuyển hóa và tiếp thu những thứ ung thư của bọn phương tây.

>Nhưng không có để như vây được, có những người đã muốn cố gắng thay đổi(Tiếq Việt của lz Bùi Hiền về gốc TQ)

nếu t nhơ ko nhầm trc đó đã có hơn 11 hay 12 ng gì đó đề xuất cải cách hoặc thay đổi tiếng Việt. Lão Bùi Hiền cũng chỉ như bọn kia thôi, nhưng cái việc lão làm nổi là nhờ,….đoán xem, nhờ MXH đấy.

>phần nào giảm được ảnh hưởng từ thế lực bên ngoài hơn

không, đại sứ quán Mỹ sẽ giúp mày phần nhồi nhét văn hóa của bọn nó

https://wikileaks.org/plusd/cables/05VILNIUS1328_a.html

đây là một phần hoạt động truyền bá văn hóa của đại sứ quán mẽo. Hãy nhớ mẽo có đại sứ quán ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lũ goyim đó sẽ làm mọi thứ để mày đi theo tụi nó.


25a505  No.2030

>>2008

điều trước tiên, trước lần bầu cử 2016 và sau đến tận bây giờ, trump đã, vẫn, và đang bị giới truyền thông Mỹ báng bổ và làm trò đùa và đe doạ đuổi (impeach) ra ghế tổng thống.

Điều thứ hai, pre-2016, Chiến dịch bầu cử của Hillary được tài trợ bởi Juden( polenza connection), nhớ mấy cái clip friday show chiếu mấy thằng diễn viên( marvel) shill cho hillary, kêu bầu cho bả.

Không biết Trump có phải là shill cho Juden không,Nhưng phải khẳng định một điều, bọn Do Thái đã dành 1 tỉ đô để đầu tư cho Hillary.

Việc Trump lên làm tổng thống đã làm hỏng kế hoạch của bọn Juden.

>những đứa như t, chống lại, thì ẽ bị đàn áp. T từ bỏ, nhưng liệu lũ kia có làm theo, hay rồi tụi nó lại im lặng và nhắm mắt làm ngơ

Những điều mày nói vẫn xảy ra bên phương Tây. Và tụi nó thấy được sự loạn lạc của xã hội bây giờ, và tui nó du nhập qua chan.

Nhưng cái mà khó mà cấm được là Meme. Là cái ý tưởng, ý tưởng không có chết đi được. Mà cứ ví mấy thằng du nhập meme từ nước ngoài như mấy thằng ngầu đi (tựa tựa anti social club), thì từ từ giới trẻ nó cũng theo. Rồi từ từ mấy thằng lz đó nó trở thành người có ảnh hưởng (giống lz Jvevermind hồi đó).

Nếu việc nó làm là sai, mà mày nói nó sai, mà nó không nghe, thì nói làm gì!

Bọn lemmings chỉ biết theo ý kiến của số đông, bầy đàn, nói gì nghe đó, thì chỉ trích bọn nó trước mặt bọn nó được gì.


25a505  No.2032

>>2008

e hèm, mày có xem Chuyển động 24h VTV1 hôm nay ko? bọn nó đăng tin về việc lũ đài loan công nhận hay hợp pháp hóa LGBT đấy. Đưa lên bản tin nóng đấy. Điều đấy cho thấy rằng bọn nó đang tự chuyển hóa và tiếp thu những thứ ung thư của bọn phương tây.

Ý của tao đang nói là, mày còn có thể chỉ trích nó mà không có bị ảnh hưởng nặng nề giống như bên Mỹ( mất việc, đe doạ), thì mày chỉ hạn chế đụng chạm đến đảng thôi.

>nếu t nhơ ko nhầm trc đó đã có hơn 11 hay 12 ng gì đó đề xuất cải cách hoặc thay đổi tiếng Việt. Lão Bùi Hiền cũng chỉ như bọn kia thôi, nhưng cái việc lão làm nổi là nhờ,….đoán xem, nhờ MXH đấy.

Điều hay ở đây là người Việt Nam dấu cái Tiếng Việt hơi kỹ, làm cho mấy thằng nước ngoài( JIDF) mà muốn trà trộn vô cũng hơi khó. Bởi vậy ngoài sự tuyên truyền của truyền thông ra, nếu muốn thuyết phục người Vn hoàn toàn(đặc biệt là những người không rành về văn hoá nước ngoài) thì cũng hơi khó.

Bởi vậy bây giờ nếu mà board này hay là cái zeitgeist chung mà có tăng tầm ảnh hưởng lên thì cũng khó để xâm nhập vô.

C50 solo tao nè


25a505  No.2033

File: 479bcc740d5cb83⋯.jpg (89.76 KB, 900x508, 225:127, download.jpg)

Muốn giải quyết một vấn đề thì đầu tiên phải xác định vấn đề đó là gì? Mà tiếng Việt chưa được phát triển Logos đến mức bằng với Châu Âu. Bây giờ, việc tao với mày đang có cuộc bàn luận về vấn đề này là bước đầu tiên để xây dựng lại Tiếng Việt, việc nói về mấy cái tư tưởng ( từ Natsoc, anCap, fascism,etc) chính là một cách để mấy thằng lz lurkers nó nhận thức được vấn đề đó.


18714f  No.2034

File: 1268f7cffbd552d⋯.jpg (76.12 KB, 780x438, 130:73, 170522092440-02-trump-west….jpg)

>>2030

>>2030

>Việc Trump lên làm tổng thống đã làm hỏng kế hoạch của bọn Juden.

và giờ thì lão là một juden chính hiệu rồi còn gì.

>Điều hay ở đây là người Việt Nam dấu cái Tiếng Việt hơi kỹ, làm cho mấy thằng nước ngoài( JIDF) mà muốn trà trộn vô cũng hơi khó. Bởi vậy ngoài sự tuyên truyền của truyền thông ra, nếu muốn thuyết phục người Vn hoàn toàn(đặc biệt là những người không rành về văn hoá nước ngoài) thì cũng hơi khó.

Vn chả phải nước bài do thái, Vn cũng chả đóng vai trò gì quan trg trên thế giới nên bọn nó sẽ chả tập trung ở đây

Nếu lo về lũ JIDF thì thà lo về lũ Cục tình báo Hoa Nam thì hơn. Bọn nó là mối đe doa trực tiếp đến internet việt nam. Người ta nói là chỉ có kẻ thù mới hiểu ta rõ nhất còn gì.

>Bây giờ, việc tao với mày đang có cuộc bàn luận về vấn đề này là bước đầu tiên để xây dựng lại Tiếng Việt, việc nói về mấy cái tư tưởng ( từ Natsoc, anCap, fascism,etc)

không sai. Tao ko tin là người Việt thực sư có thể chống đc lũ do thái vì vốn dĩ ng vietj với do thái đã chả bao h liên quan gì đến nhau, 2 thằng sống cách nhau xa vãi cả cứt, và bọn do thái cũng chả muốn xâm phạm lãnh thổ ảnh hưởng của TQ.

Nếu bây h Việt Nam hỗn loạn hay suy yếu thì bọn Do Thái cũng chả có lợi hay hại gì, nhưng bọn TQ thì dĩ nhiên có.

ngoài ra

ko có một phương tiện nào để có thể tuyên truyền rộng rãi cho mọi ng về mối đe dọa của do thái, vì vốn dĩ các công ty phương tiện hay mạng xã hội đều đc nắm giữ bởi các tập đoàn tư bản đa quốc gia. Thay đổi nhận thức của mọi ng mà ko có cái công cụ để truyền thì sẽ chả bao h thành công


ba5813  No.2042

File: 94bc3f827d3e073⋯.jpg (42.57 KB, 552x675, 184:225, 50250763_2242650559323977_….jpg)

>>1954

back to reddit newfag
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / ausneets / cafechan / f / marx / tingles / vg / vichan ]