[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Katalógus   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1454275269229.jpg (131,3 KB, 478x647, 478:647, 7cb3b201fd79b42a9c3516312d….jpg)

 No.10289[Válasz]

Léteznek 3D-s tsundere lányok?

3 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10304

>>10292

Nem hangzik túl jól...


 No.10308

File: 1454577901512.gif (1,48 MB, 850x468, 425:234, f93.gif)

>>10304

Sajnos nem, és kezelni sem lehet nagyon.

Több ismerősöm is próbálta helyre pofozni, de mindig besértődve kárt tett magában, mint hogy változtasson a hozzáállásán. Csak sajnos evvel azt éri el, hogy egy szép napon egyedül fog maradni, és a macskáján kívül más nem fogja megsiratni, ha felakasztja magát. (cicát meg sajnálni fogom, hogy napokig nem fog enni, amíg a szomszédok észre nem veszik a rothadó hulla szagot)


 No.10309

File: 1454579982525.jpg (64,92 KB, 512x512, 1:1, 1454315817390.jpg)

>>10308

> próbálta helyre pofozni


 No.10440

File: 1456295894390.png (12,26 KB, 294x26, 147:13, 2016-02-24-073729_294x26_s….png)

>>10291

Hát nem...


 No.10441

>>10440

Tudom, hogy nem nekem válaszoltál, de én ezt most nem értem.
File: 1456176788325.jpg (Spoiler Kép, 55,62 KB, 191x255, 191:255, 1432552361545.jpg)

 No.10428[Válasz]

mi történt magyarchannel?

4 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10436

File: 1456293518394.jpg (309,86 KB, 600x900, 2:3, 55460580_p0.jpg)

>>10433

Én, és még jó pár táblavándor, az összes számottevő magyar képtáblán megfordulunk. Mink lehelünk életet élettelen testükbe, vagy fújjuk le a port róluk. Igaz, mivel nem vagyunk olyan sokan, így túl nagy aktivitást nem is generálunk így...

Az, hogy a magayrcsíny ennyire elcsámacskahormonsedett, arról nem tehetünk. Nem vagyunk adminok, akik banánt tudnánk osztogatni az őrjöngő majmócáknak.


 No.10438

File: 1456295150259.jpg (122,64 KB, 1280x720, 16:9, 1456202716702.jpg)

>>10435

Képet vagy valami, mert az előbb felnéztem és csak normálbuzi fonalakat láttam, drámát nem nagyon.


 No.10442

>>10438

Szerintem erre a fonákra gondolt, benne Annára és a körülötte történő tömjénezésre:

https://magyarchan.net/b/thread/19146/


 No.10448

>>10442

Ja, én az ilyen nőgyűlölős fonalakat mindig kihagyom, mert nem bírom a nácikat. Úgyhogy ezt se fogom elolvasni, de azért köszi.


 No.10451

>>10448

Ez inkább nőbálványozó, jópofiskodó, talpnyalogató topik.
File: 1456148639500.jpg (4,72 KB, 250x242, 125:121, 1455997385922.jpg)

 No.10424[Válasz]

Mi ez a szar lap?

 No.10425

>>10424

Mindenki magából indul ki. :^)


 No.10426

Galla Mikit hatalmába kerítette a zöld szemű szörnyeteg?


 No.10427

File: 1456169355917.jpg (190,42 KB, 1024x1242, 512:621, 1455489531850.jpg)

Te vagy a szar.
File: 1451916106273.jpg (62,35 KB, 700x513, 700:513, 1451279829136.jpg)

 No.10166[Válasz]

Gyertek: https://beta.8ch.net/turul

Amit ide posztoltok, el fog veszni, a bétára posztoltak viszont meg fognak maradni, úgyhogy tessék oda posztolni!

Részletek: https://ghostbin.com/paste/rngmo

26 hozzászólás és 12 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10342

File: 1455106299090.jpg (1,47 MB, 1892x2807, 1892:2807, 88a08a53c3927df05ae6ced55d….jpg)

>>10335

>>10341

Bepisilős fétis, hogyan működsz?


 No.10343

>>10334

>>10342

Jók ezek a rajzok.

Ki a művész(nő)? Hol találom a további műveit?


 No.10344

File: 1455120959556.jpg (884,33 KB, 1311x1935, 437:645, 3ee0271e1da4dc6ab28d2341b3….jpg)


 No.10348

>>10344

HNNGGG

ismertem, de elfelejtkeztem róla, kösz anon. egyik legnagyobb stimuláció ennek a művésznek a repertoárja.


 No.10349

>>10348

Az a vicc, hogy a tradicionális médiára kreált képei sokkal jobban bejönnek, mint az új digitális próbálkozások. Ez utóbbinál sokkal-sokkal több utómunkálatot kéne még elvégeznie.

Amúgy a legnagyobb szívfájdalmam, hogy alig van horizontális faltapétára való képe. :c
File: 1454443210530.jpg (70,87 KB, 664x373, 664:373, Medve.jpg)

 No.10299[Válasz]

A medve igen nagy filozóf. Míg derültek az élet napjai, addig élvezi azokat, s ha zordonulni kezdenek, nem keres idegen hazát, mint a gólyák, nem is megy rabolni az erdőre, mint a farkas, nem megszolgálni, mint a kutya, hanem behúzza magát egy csendes, előre kiszemelt odúba, ott összekuporodik, s nagy megnyugvással várja, hogy melyikük unja meg hamarább a passzív ellenállást: ő-e vagy a tél? Rendszerint a tél türelme szokott rövidebb lenni, mert az rendesen elmúlik magától, míg havon megfagyott medvét még senki sem látott.

Néha vannak igen hosszú telek, de az a medvét nem konfundálja; tudja jól, hogy azért mégis csak el kell annak múlni; ha nagyon csípősen fú be odújába a szél, nem ír hozzá szelídítő brochure-öket, hanem betartja a hátával a nyílást, s akkor csak azon az egy helyen fázik.

Van aztán egy napja a télnek, aminek „gyertyaszentelő” a neve. Miről tudja meg a medve e nap feltűnését a naptárban, az még a természetbúvárok fölfedezésére váró titok. Elég az hozzá, hogy gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. Azt nézi, milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép napfényes idő van, a hó olvad, az ég tavaszkék, ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat cincognak a képzelt tavasznak, s lombnak nézik a fán a fagyöngyöt, pedig lép lesz abból, melyen ők megulgulnak; ha lágy, hízelgő szellők lengedeznek, akkor a medve - visszamegy odújába, pihent oldalára fekszik; talpa közé dugja az orrát, s még negyven napot aluszik tovább; - mert ez még csak a tél kacérkodása; mint a régi rendszer minisztériuma szabadelvű program mellett.

Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve, hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a hópelyhet, csikorognak a fák sudarai, s a lóbált száraz ágon ugyancsak károg a fekete varjúsereg, mintha mondaná: reszkessetek, sohasem lesz többet nyár; a tél megígérte nekünk, hogy mármost örökké fog tartani; mi kivettük árendába a szelet, fújatjuk, amíg nekünk tetszik; a nap megvénült, nincs többé semmi ereje, elfelejtkezett rólatok! Kár várnotok! - Ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos szakálláról; ha a farkas ordít az erdő mélyén: akkor a medve megrázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem megy vissza többet odújába, hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jólA hozzászólás túl hosszú. Kattints ide hogy lásd a teljes szöveget.

 No.10300

Mit jelent az, hogy a cinkék "megulgulnak"?


 No.10301

meggárgyultak, gondolom
File: 1453835338856.jpg (96,21 KB, 664x960, 83:120, 1453057325534.jpg)

 No.10246[Válasz]

Anon szereti a kicsi, színes és aranyos animált lovacskákat?

 No.10249

>>10246

Van egy-két jól elkészített fanart, azt meg kell hagyni.
File: 1453767345015.png (46,8 KB, 1409x1782, 1409:1782, 14536785653388[1].png)

 No.10237[Válasz]

Hát ezt most miért? (Morzsamentesítve)

 No.10240

>>10237

Kit ábrázol ez az ASCII kép, és miért kéne ezen vergődnünk?


 No.10241

File: 1453796504881.jpg (306,12 KB, 500x800, 5:8, 48dea5f46964fb3875f3cbf0ef….jpg)
File: 1453541293111.jpg (118,46 KB, 800x600, 4:3, nicemares.jpg)

 No.10230[Válasz]

Talán ideje elhagynunk Nyomisztánt, hogy innen nyugatra terjesszük tovább a turul törvényeket...

 No.10231

File: 1453546719849.png (899,84 KB, 1250x1250, 1:1, 8b9c18d5f5397ebf74d229783b….png)


 No.10232

File: 1453549570641.jpg (569,93 KB, 1200x1173, 400:391, 54277521_p3_master1200.jpg)

>>10230

Ne beszél rébuszokban kérlek, mert nem értem ezt a nyelvezetet.

Vagy van itt valaki, aki letudja fordítani rébuszról szukkubuszra, amit OP mondott?
File: 1453148095703.jpg (102,13 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0233.jpg)

 No.10203[Válasz]

Mostanában nagyon nehezen megy reggelente a felkelés.

13 hozzászólás és 8 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10222

File: 1453412184846.png (3,08 MB, 2060x2400, 103:120, 0406019f-a291-417a-c158-65….png)

>>10221

>Mi az a FOMO?

Fear of missing out

https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out

TL;DR változat: belső késztetés, hogy mindig csekkolj valami online tartalmat, hátha frissült-e.


 No.10223

File: 1453470024478.png (800,68 KB, 1040x1040, 1:1, fsn10hW.png)

>>10222

Képtábla számít?


 No.10226

File: 1453492139729.jpg (299,52 KB, 800x600, 4:3, 1b879f811ee6aa8f7b9f04ea37….jpg)

>>10223

Számomra igen: nem élek a közösségi médiákkal, még szerepelni sem szereplek rajtuk.

Tudom, én nem is létezek.


 No.10228

File: 1453499464506.png (1,6 MB, 1700x2480, 85:124, 1453497088785.png)

>>10226

Akkor: én se...


 No.10229

File: 1453500662677.jpg (294,82 KB, 1024x491, 1024:491, d31c5b30cac2e63762ed9d9e6b….jpg)

>>10228

Mi vagyunk a társadalom fantomfájdalmai.
File: 1451601675796.jpg (490,83 KB, 1250x900, 25:18, 1450825412751.jpg)

 No.10120[Válasz]

Szilveszteri buli fonák!:3

14 hozzászólás és 15 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10138

File: 1451606671375.jpg (49,69 KB, 640x360, 16:9, nico-party.jpg)


 No.10139

File: 1451606862426.gif (179,28 KB, 400x225, 16:9, 1451567342523.gif)


 No.10154

File: 1451683363518.jpg (802,28 KB, 858x1200, 143:200, a12338eb2e71c329055a505611….jpg)

After party?


 No.10155

>>10154

>Az az érzés mikor elhagytad a lehetőséged hogy /turul/lal ünnepelj szilveszterkor

>Az az érzés mikor minden haverod szétszéledt éjfélkör köszönteni mindenkit te meg hazavánszorogsz részegen és alszol.


 No.10202

File: 1453147722465.jpg (84,73 KB, 720x720, 1:1, 1452622645690.jpg)

>>10155

Majd jövőre.
File: 1452937509978.gif (320,64 KB, 500x281, 500:281, 1450202566828.gif)

 No.10191[Válasz]

Egyébként mi az oka annak, hogy nem frissül egy egy tábla főoldala? Néhány táblán frissül, néhányon nem. Vagy bizonyos hozzászólás fölött jön ez csak elő?

 No.10192

File: 1452940132326.png (393,79 KB, 1008x684, 28:19, ket-kislany.png)

Nem teljesen értem, de nekem úgy tűnik, minden posztnál van rá esély, hogy beragad vagy újra elindul. Annyit tudok, hogy a merevlemezek nem bírják azt a rengeteg fájlba írást, amit minden posztnál el kell végeznie (fonák, főoldal, esetleg többi oldal is (amiket ezért ki is kapcsoltak), katalógus, API, stb.).

Én láttam olyat is, hogy a tábla egyszerűen elfehéredett.
File: 1450971237262.jpg (1,4 MB, 3072x2304, 4:3, 2015_12230003.JPG)

 No.9935[Válasz]

Csak a világ egyik legcukibb mozdonyai vagyunk, de ne is törődjetek velünk.

Ugyanitt: vonatos fonák.

4 hozzászólás és 3 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10020

>>10019

Nem, ilyen egybevonatnak tűnt, motorkocsi vagy micsoda. A Déliben láttam.


 No.10022

File: 1451088234108-0.jpg (1,38 MB, 3072x2304, 4:3, 94 55 2415 092-3 BVpmot (S….JPG)

File: 1451088234109-1.jpg (1,35 MB, 3072x2304, 4:3, 95 55 2426 009-3 ABpmot (S….JPG)

>>10020

Köze nincs a Desiróhoz.


 No.10024

>>10022

Nem értek a vonatokhoz.


 No.10075

>>10024

"nyugati" motorvonatokból 3féle van a mávnál. desirio, talent és flirt. desiroból csak dízeles van hazánkban. a talent és flirt villamosüzemű, kinézetük miatt könnyű összekeverni. nemrég egy csomó flirt-öt vettek, alapból a máv arculatához igazodó kék-fehér színben. korábban valamiért piros-fehérben jöttek eme gépek

>>10022

görögországból vett alig használt desiro-k bizony szintén kék-fehérek voltak és egy rövid ideig így is futottak. aztán átfestették piros-fehérre, ki ért ezt?


 No.10188

>>10075

Én úgy tudom, eleve piros-fehéren álltak forgalomba - ami amúgy a német színterv pontos leképezése, és gondolom így olcsóbb volt megrendelni, hogy véletlenül illeszkedett a MÁV-színvilágba is.

Érdekes, hogy mennyire elnémetesedik/elhollandosodik a MÁV színezése: a képen a Kőbánya-Kispesten álló FLIRT mellett látható egy felújított 29-05-ös Bp is, ami konkrétan a halbik színtervét örökölte, ahogyan a felújított győri Y-kocsik is. Az pedig valami módon az eredeti német színtervük és a vastagcsíkos MÁV-színterv keveréke lett.

És hogy miért mondtam az elhollandosodást? Nézzünk csak rá a legújabb FLIRT-adagra: a színterv olyan, mintha a legújabb holland elővárosi flottáról koppintották volna kis módosításokkal.
File: 1451433630005.jpg (84,01 KB, 450x310, 45:31, langolo_turullovas.jpg)

 No.10090[Válasz]

Anon mely magyar képtáblákat látogatja?

Milyen gyakran néz fel ezekre a helyekre? Hol tölti legszívesebben az időt és miért? Mik szerinte ezen képtáblák a többihez képest előnyös, illetve hátrányos tulajdonságai? És mit változtatna a kedvenc képtábláján?

Go.

17 hozzászólás és 7 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10118

>>10112

Ez olyan, mint az alkoholmentes sör. Sárga is, sörösdobozban/üvegben is van, pezseg is, habja is van, de azért mégsem az igazi.


 No.10119

File: 1451573300921.jpg (42,12 KB, 450x338, 225:169, 1446709125947.jpg)


 No.10142

>>10096

repülj velünk a szerelem szárnyán

indul az utazás csak erre vártál


 No.10143

teszt


 No.10173

File: 1451952807739.jpg (74,25 KB, 280x302, 140:151, house.jpg)
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.10144[Válasz]

...meg szépfarkú cicalányokat.

2 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10147

File: 1451659322298.gif (688,23 KB, 286x310, 143:155, chips.gif)

Ha a banner helyén "BOARD IS BEYOND EVENT HORIZON" képet látsz, az új posztok már nem lesz átmentve az új oldalra.


 No.10148

>>10147

Ez elég kellemetlennek tűnik.


 No.10149

>>10147

Vajon milyen szisztéma szerint halad?

Általam is (régebben vagy jelenleg) látogatott magyar táblák közül, az alábbi a helyzet.

BOARD IS BEYOND EVENT HORIZON:

/cicachan/

/turul/

/tutturu/

Nincs beyondos banner:

/feri/

/kocsog/

Ez azt jelenti, hogy ezekbe a táblákba még bele se kezdett vagy már kész van velük?

ábécérendet kétlem, mert ha így lenne akkor cicachannak is a másik listában kellene lennie, ahol nincs beyond banner


 No.10150

>>10149

>Nincs beyondos banner:

Szerintem még bele sem kezdtek.

A nagyobb táblákon sincs még nagyon kint.

Remélem nem lesznek kihagyva, mert akkor irgum-burgum.


 No.10151

File: 1451677434629.jpg (77,94 KB, 351x351, 1:1, 2234cffbfc306167cfba902698….jpg)

>>10149

Két szálon megy, az egyik ABC szerint növekvő, a másik csökkenő. A növekvő előbb indult, de lassabb mert a betűvel kezdődik egy csomó animés-körbefaszverős tábla.

Elvileg minden olyan táblára lefut, ahová posztoltak a legutóbbi próbálkozás óta.

https://twitter.com/8ntech
File: 1450984359392.jpg (1,6 MB, 1600x1600, 1:1, 1450847419586.jpg)

 No.9938[Válasz]

Anonnál hogyan telik a karácsony este?

35 hozzászólás és 33 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.10027

File: 1451143483794.jpg (356,21 KB, 1000x671, 1000:671, d38d9f0169c5e0fd374bf09fa1….jpg)

Rokonlátogatás. Mindjárt kipukkadok!


 No.10035

File: 1451207144566.jpg (857,89 KB, 705x1200, 47:80, 54176521_p0.jpg)

>>10027

Vendégségben vagy, és még onnan is posztolsz..?


 No.10041

File: 1451236395159.jpg (1,28 MB, 1800x2500, 18:25, 1451010977474.jpg)

>>10035

Az igazi családom itt van.


 No.10054

File: 1451265067184.jpg (934,81 KB, 868x1228, 217:307, 516b027697a3063e14b9730067….jpg)


 No.10073

File: 1451350156957.jpg (Spoiler Kép, 769,7 KB, 1058x1500, 529:750, 16.jpg)

Karácsony este meg utánna még vagy két napig délután 4 től reggel 7-8ig ivással. Most próbálnék visszaállni mivel meló közben úgy nézek ki mint a mosott szar.
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]