[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Katalógus   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1469716814701.png (17,77 KB, 196x196, 1:1, Retroshare-symbol.png)

 No.12289[Válasz]

*csing *giling

Itt az új Retroshare kulcscserélő fonál!

Posztoljuk ide a legfrissebbet, hogy megtaláljuk egymást ha baj lenne. Illetve az új anonkák is feltudjanak venni.

Kérdés, óhaj, sóhaj, hogyan kezdjek hozzá? kérdések is jöhetnek.

109 hozzászólás és 47 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15237

A héten átköltözök a pokol mélyéről a pokol tornácára. Nem tudom mennyi ideig nem lesz netem, de ezen a hétvégén biztos, hogy nem tudok jönni.


 No.15241

>>15237

Elmarad a kéthetente megrendezésre kerülő mézes party? :C


 No.15369

Anonymous:

could be some kind of race condition. There's no reason BIO_get_fd should ever call itself.

My guess is that something's get deleted and the structure of callbacks is not addressed correctly anymore.

Could you try to change the code from this:

if(BIO_get_init(a))

{

tou_close(BIO_get_fd(a,NULL));

}

BIO_set_init(a,0) ;

BIO_set_flags(a,0) ;

to this:

iif((BIO_get_init(a))

{

BIO_set_init(a,0) ;

BIO_set_flags(a,0) ;

tou_close(BIO_get_fd(a,NULL));

}

Normally it shuld prevent recursive calls. The question is weither tou_close() will still do its job.


 No.15372

File: b114b188cdba4de⋯.png (821,97 KB, 438x480, 73:80, 1471095900225.png)


 No.15433
File: 598b55504864353⋯.png (489,62 KB, 422x563, 422:563, ClipboardImage.png)

 No.15203[Válasz]

A Wikipédia szerint a fenyők nem őshonosak a mai Magyarország területén, eltekintve az Alpokalja egyes részeit. De akkor mégis hogyan és legfőképp miért van minden tele velük?

11 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15420

>>15412

>arcanum.hu

shiggy diggy


 No.15422

>>15420

Mi a gond vele?

t. tudatlan


 No.15425

>>15422

Nem tudom csak kötekedek.


 No.15426

>>15425

Akkor köss bele a betonba.


 No.15427

>>15426

Miért kösselek?
File: 1404513886987.jpg (50,15 KB, 380x380, 1:1, 1404277433082.jpg)

 No.4642[Válasz]

Tulajdonképpen miért is nem lehetnek szép dolgaink?
12 hozzászólás és 5 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15350

>>4660

Nem.


 No.15379

>>4642

Miért hiányzik valami, ami sohase volt.


 No.15380

>>15379

Már voltak szép dolgai, csak op depressziója elfeledtette ezt vele.


 No.15381

>>15380

Netalán ismered Ópét?


 No.15383

>>15381

Ópé ismer minket, s ópét is ismeri mindenki. Ópé nem egy személy, de mégis mindannyiunk ő vagyunk.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.15254[Válasz]

emlékszik még bárki is?

8 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15268

File: 1900a1970874e9c⋯.gif (51,06 KB, 500x376, 125:94, 1394314706244.gif)

>>15267

hát, remélem azért élnek még valahol valamilyen formában

történt valami érdekes vagy emlékezetes dolog azóta?


 No.15274

>>15268

Átmentünk 100% slice of life-ba, már nincsenek epikus plot vonalak.


 No.15286

https://kuruc.info/r/6/190028/

A javaslat legkényesebb pontjai a 11., illetve a 13. cikk. Utóbbi arra kötelezne minden weboldalt, hogy még publikálás előtt ellenőrizze a felhasználók által feltöltött tartalmakat, és csak akkor engedélyezze a megosztást, ha az nem használ semmilyen szerzői jog által védett kép-, hang-, vagy egyéb anyagot. Így az online platformok üzemeltetői a korábbinál sokkal nagyobb felelősséggel tartoznak az ő felületükön megjelent tartalmakért.

O O F


 No.15289

File: 711271441507597⋯.png (56,29 KB, 365x511, 5:7, kurucinfolink.png)


 No.15309

>>15286

Nem lesz semmi. Az internet és a szerzői jogvédelem? Ne röhögtess.

>>15289

>>>/shitskin/
File: 92354fc086a3110⋯.jpg (210,81 KB, 1920x1080, 16:9, HappySugarLife-Episode1-34.jpg)

 No.15178[Válasz]

Gyűjtsük össze, hogyan lehet békésen öldökölni anélkül, hogy elkapnának minket!

2 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15181

File: 23342974c9e2faa⋯.jpg (562,35 KB, 1600x1030, 160:103, 4176bc6d284c0fe062658e4665….jpg)

5. Rövid idő alatt ne kövessünk el sok békés öldöklést.

6. Ne öljünk meg nagy befolyású, híres embereket.


 No.15182

File: 1b0789f0e80b4e0⋯.png (1,17 MB, 1127x1385, 1127:1385, d3d7489fd8612124a025b1d07a….png)

7. Ne mondjunk el senkinek semmit.

8. Egyedül kell mindent csinálni.


 No.15190

>>15178

Erre most írnék valamit az egészségügyről, de nem akarok politizálni.


 No.15260

YouTube embed. Click thumbnail to play.

9. Ne hagyjunk szemtanúkat.


 No.15305

File: a172188ff1e6c81⋯.png (926,95 KB, 1024x768, 4:3, 75802d083ef10f6fd5aac0d0ce….png)

A halottakat nem tudják lecsukni.
File: 1459399668273.jpg (256,36 KB, 1538x2432, 769:1216, 43093104_p0.jpg)

 No.10870[Válasz]

harisnyanadrág szál

746 hozzászólás és 1221 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15294

File: 301766b3058e8b5⋯.jpg (410,48 KB, 900x1300, 9:13, 9feded1a334fb069a4ab8a1108….jpg)

File: 8bbcbc1d063c348⋯.jpg (778,69 KB, 1330x1200, 133:120, 8ca71e497f23fb0aa2672b06a4….jpg)

File: 150ec8002a32d72⋯.jpg (1,15 MB, 1240x1754, 620:877, 58861f787b1206cf12a48d4262….jpg)


 No.15295

File: 250362864c38ec8⋯.jpg (633,95 KB, 1658x2148, 829:1074, 6dabeaedd9cb95f6bfa5be3b7d….jpg)

File: fd49336aa2883a4⋯.jpg (948,87 KB, 1500x2000, 3:4, 4b32e4c9037e6f65ed3b26bd13….jpg)

File: 2be64ef47b728bf⋯.jpg (1,88 MB, 2480x3508, 620:877, 89089b7cc7a951a8700643d7e5….jpg)


 No.15300

File: 78671d2142db7db⋯.png (627,84 KB, 1001x885, 1001:885, 4d40eb81239153d590664ff704….png)

File: b1e5561c1ca8682⋯.jpg (551,05 KB, 2928x4096, 183:256, 9e120151fbb8407db04ff1aaa1….jpg)

File: fadd64f4170e8d9⋯.png (1,13 MB, 1253x1870, 1253:1870, 44ca9985b6be420738100fee1f….png)


 No.15301

File: 19e5db2a5d9b7ab⋯.jpg (150,43 KB, 644x1084, 161:271, f8e25a12f67b4d0d93aeab32eb….jpg)

File: b4382f564f30d63⋯.jpg (137,01 KB, 721x1234, 721:1234, 5ff52713201222e929af9a5375….jpg)

File: 106810ba5591211⋯.jpg (241,03 KB, 1350x2400, 9:16, 9f0d27f1e6d6a1906998fab79f….jpg)


 No.15302

File: 6f19e30efd61a59⋯.png (7,79 MB, 3830x2817, 3830:2817, ca12cdb79a66d242e95a6f9583….png)

File: 6489802a154adb2⋯.jpg (6,12 MB, 3000x4952, 375:619, 1862f2be1d479af78e0bb74d97….jpg)

File: 3868863d57c7a16⋯.jpg (144,21 KB, 750x1206, 125:201, 6fd3a62d3fedd929453b4fb93e….jpg)
File: 149ea5944ba41fc⋯.jpg (1,58 MB, 1920x1051, 1920:1051, 1525287020689.jpg)

 No.14918[Válasz]

Anonnak mi a terve a nyárra?

14 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15213

File: 615cf313e5dc449⋯.jpg (92,01 KB, 313x505, 313:505, IMG_20180807_112310.jpg)

Hát, döglődeni ebben a melegben, az biztos nem, de nem lehet mindenkinek jó mindíg, szóval itt vagyok én, döglődve döglődő döglődék, döglődve döglődő dög a döglesztő dög meleg miatt.


 No.15214

>>15213

Túl forró a levegő a hálóban?

Vigyázz, nehogy döglődés döglődésével dögölj.


 No.15231

Mégse fogom elolvasni a Genji monogatarit :D


 No.15232

>>15231

Hogyhogy? Wikipédia szerint ezerötszáz oldal, az még pont belefér szeptember elsejéig.


 No.15233

>>15232

Mert úgy döntöttem mást fogok olvasni.

Év közben meg felejtős, mert nem fogom magammal cipelni mert keszy nehéz. és nem fér el a táskámban.
File: cdabff76c8c852d⋯.png (1,12 MB, 800x1000, 4:5, 607045c04de679fd11004aad4b….png)

 No.15082[Válasz]

Van magyar virtuális youtubeos?

27 hozzászólás és 11 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15168

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>15166

Ez így igaz! Szerintem a legtöbb szovjet harckocsizó is iszákos, koszos, iskolázatlan és nyers volt. Aztán nézd meg mi lett belőlük.


 No.15169

>>15166

>>15168

Túl szélesre nyitjátok a definíciót, mert itt már történik is valami érdekes, azaz részt vesznek egy bajnokságon. Az átlag cgdct-ben lófaszt sem csinálnak.


 No.15170

>>15169

Ebben dolgoznának ha épp nem a lapátot támasztják.


 No.15171

>>15169

Milyen animéket néztél te? Minimum legalább iskolába járnak.


 No.15177

>>15169

Olyan mesét ahol tényleg semmi nem történik talán csak egyet láttam, de az is inkább volt paródia mint bármi más.

Valamilyen cselekmény mindenképp szükséges, különben indokolatlan lenne bármit is mutatni a nézőnek, szerintem inkább a konfliktus részleges vagy teljes hiánya teszi ezeket a sorozatokat olyan agysorvasztóan cukormázassá, vidámmá.

Én azért néznék meg egy ilyen animut mert egy nagyon nem ideális élethelyzetet mutatna be úgy, mintha a kőműves élet minden perce ajándék lenne. Az ellentmondás és a háttérben húzódó szarkazmus adná a humor velejét. Nekem az is okés lenne, ha valami építőipari szakmunkásképzőben játszódó életszelet mese lenne, mindenki úgy viselkedne mintha a legvidámabb hely lenne, de a néző tisztában van vele, hogy senki se jelentkezett oda önszántából.
File: 072e0e46c9e882e⋯.webm (2,18 MB, 640x360, 16:9, 1519770060994.webm)

 No.14668[Válasz]

Van-e nektek valami jó muzsikátok tesók? Mulatóssat azt szeressem.

19 hozzászólás és 6 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14896

YouTube embed. Click thumbnail to play.

valamint egy kicsit relevánsabb zene.


 No.14983

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.15098

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Gyerünk anonok pörgessük fel a szálat, különben begorumbulok az interneten keresztül ismeretlen emberek miatt. (rád nézek, anon)


 No.15118

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.15156
File: e9aad719e5bc487⋯.jpg (155,07 KB, 600x480, 5:4, mutant_discovered.jpg)

 No.13930[Válasz]

Melyek a jobbak? A nagy dagadt macskatőgyek, vagy az icipici cicacicik?

6 hozzászólás és 5 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15054

>>15053

Azt mégis hogy?


 No.15055


 No.15110

File: 5213927f6c8b6b1⋯.jpg (115,09 KB, 1280x720, 16:9, cica láncon.jpg)

>>>/a/840010

A fenéknek milyen szinonímái jutnak eszetekbe? Talán a far lenne a legjobb, de annak meg farok a többesszáma, és ropptanmód félreérthető lenne ha a nagy dagadt macskafarokról beszélgetnénk.


 No.15113

>>15110

Popsi, tompor, ülep, fenék


 No.15116

File: 35b4c7ad491c062⋯.png (1,62 MB, 1300x1021, 1300:1021, ClipboardImage.png)

>>15110

Vaskos cicavalag!
File: 4afea72ec656019⋯.jpg (73,97 KB, 600x641, 600:641, Misaka.Mikoto.full.330343.jpg)

 No.15065[Válasz]

Tudom, hogy az ilyen animés helyeken divat imádni mindent, ami Japán, de valljuk be, a japán konyha nem túl nagy szám.

1 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15067

>>15066

am a hal vacak szvsz


 No.15086

Ezt tárgyaljuk újra, ha már ettél wagyu steak-et vagy teriyaki lazacot. Nem mellékesen japánban fedezték fel az umami ízt a keserű, savanyú, édes, sós mellé.


 No.15087

>>15086

Az a büdös hal íz?


 No.15089

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>15087

Van más opció.


 No.15090

File: 2e04487d36e0478⋯.png (1,85 MB, 1000x1125, 8:9, 1519495610025.png)

Egyszerű, de finom. Kóstolj meg pl. egy katsudont. Semmi olyan nincs benn, amit egy európai ember ne szeretne, de ebben az összetételben mégse jutott itt eszébe senkinek ilyet főzni.

A ramen is nagyon finom comfort food, az egyik kedvenc levesem.
File: a921ef2e8fc2f93⋯.jpg (208,42 KB, 512x512, 1:1, acd3a22ba9dea6dda5ac808244….jpg)

 No.15007[Válasz]

Howdy, Hungarian brothers, I've opened up another board to hopefully get other Europeanons to get together and get crackin' on all info regarding the (((EU))), would you mind joining us there?

>>>/eu/

 No.15010

I thought totalitarian police states are not allowed to join the EU.


 No.15011

>>15010

>xdDDD le orbán egy diktátor

dump drumpf amirite?


 No.15021

File: 6e5737e1884fad4⋯.png (427,98 KB, 477x530, 9:10, smug-015.png)

>>15011

Majmoljad csak a dekadens nyugatot, attól leszel igazi hazafi a 4csenes náci (((haverjaid))) szemében.


 No.15043

>>15011

Magyarcsen /p/ jobbra, Négykislány /pol/ előre, a gulág balra, a döntés a tied fidesszoponc.
 No.15012[Válasz]

Megvan még valakinek a link a magyarkana generátorhoz? Ha jól emlékszem, tegőzről volt elérhető, de már ebben sem vagyok biztos.

5 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.15018

File: 17f00da05aafc05⋯.jpg (104,98 KB, 1920x1080, 16:9, 1524426882815.jpg)

>>15017

miért


 No.15019

File: 41771761b348e7b⋯.jpg (375,36 KB, 930x1024, 465:512, 067c436752ed6c47ead7795130….jpg)

>>15018

nemtom lol


 No.15020

File: 4a228988c942075⋯.jpg (105,18 KB, 1920x1080, 16:9, 1524426354751.jpg)

>>15019

ja hogy ez ilyen globális végtelenkislány szószűrő


 No.15022

File: ac9c5df4d8dd334⋯.gif (56,73 KB, 320x240, 4:3, Katakana_ミ_stroke_order_an….gif)

>>15020

Nem, tábla specifikus, a "mi" katakana van lecserélve valami japán szövegre ami kb. annyit jelent, hogy "nem értem." De hogy miért lett hozzáadva, azt már nem tudom, meg most meg se tudom mutatni a szószűrőket, mert 403 forbidden.

何と言いましたか


 No.15024

>>15022

ja tényleg, erre emlékszem is
File: 102a144b9e183d6⋯.png (144,89 KB, 500x561, 500:561, 92BBEC70-A939-4CA3-8679-54….png)

 No.14987[Válasz]

Tutturú májusí desz!

 No.14988

File: 5c561c9704c779a⋯.jpg (320,77 KB, 1000x1412, 250:353, 5c561c9704c779a70c89bc20db….jpg)

He?


 No.15006

File: a873318b44a6089⋯.png (2,18 MB, 991x1407, 991:1407, fdcad5f68640e7717043e307d2….png)
File: 09e8319f468de46⋯.png (2,81 MB, 1599x899, 1599:899, alcoholism.PNG)

 No.14773[Válasz]

https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesekhumor665551-milyen-ehhez-hasonlo-szovegeket-tudok-d-lent

Ezt most csak úgy itt hagyom.

 No.14774

File: 96fa57fa2f57839⋯.jpg (72,25 KB, 568x1039, 568:1039, ha nem bírom minek iszom.jpg)

Rossz a link


 No.14777

>>14774

Gondolom a dupla alsóvonások miatt.

https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek_ _humor_ _665551-milyen-ehhez-hasonlo-szovegeket-tudok-d-lent


 No.14779

>>14774

Nem baj, az ufós kérdések általában amúgy is viccesebbek.


 No.15001

http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/katszl/k.htm#kev%C3%A9s

: Kevés (vagy), mint

| árvaházban a szülői értekezlet;

| Balaton szeletben a hullámverés;

| börtönben a vészkijárat;

| Camping sajtban a sátorrúd/sátorvas;

| egy darab nulla;

| dobostortában a ritmusérzék;

| elefántnak a normál tampon;

| erdőtűznél a vízipisztoly;

| esőben a hajszárító;

| a hajnali gerlefing;

| harmatos fűben a gyíkpisi;

| kecskebékán a zöld festék;

| kopasz valagon egy szál szőr;

| lágerben a repeta;

| lánykollégiumban/leányintézetben/zárdában a fitymacsattogás;

| a lepkefing;

| lószarban a citrompótló;

| (ló/tyúk)szarban a (C) vitamin;

| lócitromban/lószarban a nyerítés;

| Maci/Mackó sajtban a brummogás;

| mákos tekercsben az önindukció;

| Mese sajtban a mesemondó;

| mocsárnak a hősugárzó;

| őrmesterben/századparancsnokban a jóindulat;

| törökmézben a janicsár;

| a trójai faló az epsomi derbin;

| Turista sajtban a hátizsák;

| Turista szalámiban az idegenvezető;

| újoncnak a szabadság;

| a vasárnapi tízórai [ti. vasárnap nem adtak];

| Auschwitzban a tízórai;

| vöröshagymában a proletáröntudat;

| Zsanán a poroltó.
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]