[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Katalógus   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 869683c5f70be39⋯.png (135,88 KB, 635x845, 127:169, gopnik_sanya_by_bookmarkah….png)

 No.14969[Válasz]

Mi a gopnik magyar megfelelője?

1 hozzászólás van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14974

A gopnik életforma nálunk nem működik. Legközelebb talán a mamahotellel lehet kerülni hozzá, de az korántsem ugyanaz.

Ebből kifolyólag nem hinném, hogy létezne magyar megfelelője.


 No.14975

>>14974

Magyarországot nem terrorizálják bandákba verődött semmirekellő panelproli fiatalok?


 No.14976

>>14974

Cicám, nálunk olyan 70 éve csak a gopnik életvitel működik, ruszkiknál és a balkánon a panelprolikat nevezik így, csak nálunk a bandába verődve fenyegetés privilégiumát monopolizálták a kisebbségiek, ezért a mi gopnikjaink szelídebbek.


 No.14977

File: adea390ceb09dc2⋯.jpg (76,91 KB, 465x536, 465:536, 6c320099dbefcd99d7bf1dbfaf….jpg)


 No.14986

>>14969

Cigány, illetve fehér cigány.
File: bf2d36e187583df⋯.png (825,47 KB, 960x1200, 4:5, serval.png)

 No.13714[Válasz]

myamyamyamyamyamyamya !!

39 hozzászólás és 34 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14238

File: a3d1e43558b8183⋯.gif (2,12 MB, 560x480, 7:6, a3d1e43558b81833dea71f87b2….gif)


 No.14360

File: 7934c180f1763a3⋯.jpg (1,01 MB, 1927x1095, 1927:1095, 1514398991793.jpg)

Úgy néz ki Tatsuki-t végleg menesztették...


 No.14526

File: 00b486bafe47bdc⋯.png (536,54 KB, 461x501, 461:501, walk.png)


 No.14527

>>14526

8chan úgy döntött, nem lesz animált. Lessétek meg itt: https://a.doko.moe/zszbxz.png


 No.14982

File: fdb096e45d179b2⋯.png (329,35 KB, 726x648, 121:108, 1527013304225.png)

Második évad mikor?
File: c83ecaa7084c087⋯.png (177 KB, 384x405, 128:135, 1460126588904.png)

 No.14798[Válasz]

>five active ISPs

16 hozzászólás és 13 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14826

>>14815

Még gyilkolhatsz cigányokat.


 No.14827

>>14826

evvel most arra akarsz célozni, hogy öljem meg magamat?


 No.14947

File: 84208c41498aac3⋯.jpg (200,52 KB, 988x1052, 247:263, 32627342236.jpg)

Have a free UID

Anyways the hungarian maisieposter from /tv/ was just outted as the guy who spams BBC and has posted tens of thousands of cuckold videos and pics on /wx/ by the board owner of /wx/. I don't know if he lurks here or if you guys even know him. However on the off chance you do know of him I thought I would tell you since he made a point of saying how much he hated your board.


 No.14979

>>14947

>I don't know if he lurks here or if you guys even know him.

Dehiszen honnan a fenéből ismernék egy másik névtelen alakot innen? Édesfaszom...


 No.14981

>>14979

Hát azért voltak itt névbuzik is, mint például az az EllieBellie vagy minek is hívták.
File: e40a347633b45da⋯.jpg (1,29 MB, 4662x3237, 1554:1079, c3fa7804530b199a83782149e1….jpg)

 No.13212[Válasz]

Amagami játék indul! Cél December 24-re barátnõ szerzése! Gémû Sztárto!

62 hozzászólás és 11 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14892

>>14689

Nekem mind a kettejük tetszik, s nagy tervek alakulóban!


 No.14909

>>14892

Miféle tervek? Beveszitek magatokat a budai alagútrendszerbe és alapítotok egy beltenyész földalatti szektát?


 No.14919

>>14909

Majdnem majdnem.

Házasság!


 No.14926

>>14919

Oh, szia szaúdi anon! :3


 No.14927

>>14926

Én Magyarisztánban lakozom, dehiszen. :o
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.14126[Válasz]

Ezek a japán rajzfilmek egyre furábbak. Amúgy a slice-of-life-nak van valami bevett fordítása?

 No.14127

File: 2bf5775616d1af0⋯.gif (520,27 KB, 500x281, 500:281, 2bf5775616d1af00e996802a15….gif)

>járkál az utcán és bunkó az emberekhez

Ezt ki nézi, mi ebben a jó?


 No.14128

>>14127

Ha nézed egy darabig, akkor japánul egészen udvariasan beszél, csak magyarul mond faszságokat.


 No.14129

Egyre inkább az az érzésem hogy a japán xenofóbia indokolt.


 No.14168

>>14129

Nem csak a japán.


 No.14912

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

Azóta már drámáznak is a Japánba szakadt jó lelkek.
File: 2e63f4ab5fa04b5⋯.png (2,33 MB, 1812x2556, 151:213, b6bef2c8cf46e3874a854495ec….png)

 No.14633[Válasz]

Mindjárt megfagyok, csináljatok már meleget!

14 hozzászólás és 12 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14700

File: 815da1c22335a72⋯.gif (195,5 KB, 400x400, 1:1, 815da1c22335a7283d939e2f0e….gif)

>>14699

De hát holnapután még csak péntek, az még nem hétvége!


 No.14704

>>14700

Holnapután alatt a katasztrófafilmre gondoltam.


 No.14846

Szívesen meleg leszek a kedvedért. Also LF Alice.


 No.14856

>>14846

Oké, de mi az az lf?


 No.14857

File: 5395b0a0d883a65⋯.png (317,67 KB, 600x720, 5:6, 07d4c140ada63dac09b7f369c5….png)

>>14856

Alacsony frekvenciás.
File: 9c6e409beeff967⋯.png (23 KB, 300x300, 1:1, img-thing.png)

 No.14761[Válasz]

Hogyan lehet a semmi nem csak hogy nagy, de még büdös is?

 No.14762

A nagy büdös semmi egy elégedetlenséget kifejező szókapcsolat, szó szerint véve valoban értelmetlen.


 No.14766

>>14762

A nagyot még el tudom képzelni, de hogyan lett büdös? Ennek így semmi értelme!


 No.14796

>>14766

A büdös jelzőt itt csak nyomatékosításra használják, mint a "büdös kurva élet" kifejezésnél. Az élet nem lehet se büdös, se kurva, a negatív jelzők hozzáadásával a beszélő a nemtetszését, ellenszenvét nyomatékosítja. A negatív jelzőket a korlátlanul halmozhatjuk retorikai célból, pl. "az a mocskos rohadt kurva élet."

A semmi. méretével a valami mérete fordítottan arányos, minél nagyobb a semmi, annál kevesebb a valami.


 No.14816

File: c3ca06481c123bc⋯.jpg (789,13 KB, 1700x2250, 34:45, edgy.jpg)

>>14796

Az életről el tudom képzelni, azt meg lehet személyesíteni. "Kibaszott veled az élet", meg ilyenek. Olyasmi, mint a sors, végzet, Allah, hasonlók. Ezt meg tudom érteni. De a semmit? Az egyedüli, amire gondolni tudok, hogy valami más állt ott, valami trágár, és a semmi annak a nyomdatűrő képviselője. De az interneteken nem találtam erről semmit.

> A semmi. méretével a valami mérete fordítottan arányos, minél nagyobb a semmi, annál kevesebb a valami.

Ezt néha látom plakátokon, de nem igazán értem. A semmi az nincs. Az nem lehet, és főleg nem összehasonlítható a valamivel. Hogyan működik ez, van valami közös a semmiben és a valamiben, valami közös szubsztancia, ami alapján a mértékeik összehasonlíthatók és ami amúgy véges? Amikor létrejön valami, eleszi a semmiből ezt, amikor meg megsemmisül, visszafolyik a semmibe? De akkor ez a közös dolog, ez most van, vagy nincs? Ha van, akkor a semmi nem semmi, mert van benne ez a dolog, ami létezik, így valami. Ha viszont nincs, akkor semmi, nem lehet valami.


 No.14819

>>14816

Próbálj elvonatkoztatni és nem logikát keresni retorikai kifejezésekben, szokapcsolatokban, mert nem kötelező hogy értelme legyen, a lényeg hogy a szavak milyen katarzist váltanak ki a befogadóból.

Ebben a szókapcsolatban gondolj úgy a semmire mintha hiány lenne. A hiány komplikációt okoz, a komplikáció frusztrációhoz vezethet, ennél fogva annyi negatív jelzővel illetheted amennyit nem szégyellsz.
File: e10151b4513e00e⋯.png (121,59 KB, 162x599, 162:599, hands.png)

File: 67dc6b2e12b924b⋯.png (88,87 KB, 343x400, 343:400, Merchant.png)

 No.14737[Válasz]

Gyönyörű.

Komolyan ennél jobb már nem is lehetne.

 No.14738

File: bd8e0e38a004bd0⋯.png (121,81 KB, 162x599, 162:599, oymentum veygalom.png)
File: 2e880e0d854860d⋯.gif (1,88 MB, 500x281, 500:281, 1519765441617.gif)

 No.14650[Válasz]

MÉGIS MIT GONDOLSZ, KI AZ Allah VAGYOK?

6 hozzászólás és 3 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14666

File: 65ea8bf21e18138⋯.png (398,76 KB, 1280x720, 16:9, crii.png)

>>14665

Természetesen... ;__;


 No.14667

File: 8d8b9686151a9b6⋯.png (394,61 KB, 1260x1080, 7:6, cb588c87eddc0f9887d7ffca38….png)

>>14666

Ha, Haa!


 No.14675

Nem tudom mire vélni ezt a szálat.


 No.14676

>>14675

Ne ellenkezz, csak hagyd, hogy átjárja a tested.


 No.14678

File: 8eb91ae936db9fb⋯.jpg (106,46 KB, 1600x1700, 16:17, m4NEcfF.jpg)

>>14675

Amíg meg nem szereted.
File: 1387728374458.jpg (495,19 KB, 702x1000, 351:500, 138758363487.jpg)

 No.54[Válasz]

Minden sorozatból a legjobb lányt kell posztolni.

Kezdem.
73 hozzászólás és 63 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.6575

File: 1418765858939.jpg (97,57 KB, 1800x1200, 3:2, Osaka.jpg)


 No.7102

File: 1422244511330.jpg (51,92 KB, 489x154, 489:154, mako.jpg)

>>3307
>>3428
Egyszer kimegyek cosplay cuccban a város határánál a táblával fotózkodni.

 No.14641

File: 1ea1c9d6ec8c3dc⋯.png (305,32 KB, 850x675, 34:27, sample_5e4544fcf46ee70fa19….png)

File: 14784d2af0f7851⋯.jpg (40,07 KB, 500x552, 125:138, kawaii.jpg)

File: 8d1c940a2bac0b0⋯.jpg (628,2 KB, 1134x1280, 567:640, 1515817227418.jpg)


 No.14643

File: ff367f1745e4b3d⋯.jpg (63,51 KB, 1024x987, 1024:987, ayaya.jpg)


 No.14645

File: 83dfe780f2ecd41⋯.jpg (67,41 KB, 1280x720, 16:9, ayase.jpg)
File: 7d4443557d19c04⋯.jpg (54,37 KB, 1920x1080, 16:9, Pop_Team_Epic-2.jpg)

 No.14619[Válasz]

5 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14625

>>14622

Mert azt akartam hogy megtörténjen.


 No.14628

bump


 No.14629

>>14628

ellen-zsálya


 No.14631

Amilyen váratlanul jött, olyan gyorsan ment. Tessék OP, a jutalomzsályád.


 No.14636

File: fa14b094bd7b785⋯.png (3,89 MB, 2280x3220, 114:161, fa14b094bd7b78508c946eef9e….png)

Ezt a képet azért megmentettem onnan.
File: 41e354a55abb77b⋯.jpg (96,83 KB, 1280x720, 16:9, too much.jpg)

 No.14580[Válasz]

Van valami osztályozása az ételek csípősségének? Azt tudom, hogy erősség szerint van a Scoville-skála, de karakterre van-e valami? Az előbb ettem valami salátát amiben "pepperoni paprika" volt, bármi legyen is az, és teljesen máshogy csípett mint a zöldségesnél kapható erős paprikák.

Anon amúgy szereti a csípőset?

 No.14582

>>14580

A paprikák erősségét egy kapszaicin nevű anyag idézi ekő, minél több van a paprikában, annál erősebb. Szeretem a csípőset, pedig kerülnöm kéne.


 No.14583

>>14582

Csak a paprikák tudnak csípni? És miért kellene kerülnöd?


 No.14584

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>14583

Nem, a bors, a torma, retek és mustár is csíp, a gyömbér is, de érezhető a különbség közöttük.

Problémák voltak a gyomrommal, kímélnem kéne az ilyesmitől.


 No.14594

>>14584

De azokban nincs kapszaicin?


 No.14598

>>14594

Elvileg valami más a hatóanyaguk, de nem emlékszem már mi.
File: 1421185702223.jpg (238,44 KB, 933x1024, 933:1024, 15079550498_774818b8e3_b.jpg)

 No.6987[Válasz]

Mi a jó a pelenkahordásban? Anon kipróbálná ha lenne rá lehetősége, vagy visszataszítónak találja?
114 hozzászólás és 58 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14511

>>14503

Igen, és jobban alakult, mint vártam.


 No.14543

>>14505

>>14511

Meséltek róla?


 No.14553

>>14543

Pontosabban miről szeretnéd hogy meséljek?


 No.14574

>>14553

Mire számítottál, hogy alakult? hogy sikerült másik pelenkakedvelőre lelned?


 No.14579

>>14574

Megtalálni könnyű volt, van külön magyar fórumuk, kicsit oldschool, de a célnak megfelel.

Beszélgettem több emberrel is, az egyikük felvetette hogy mi lenne ha találkoznánk, először arra számítottam hogy végig kellemetlen lesz és hogy max egy óra és biztos menekülni akarok majd, de belementem mert nem akartam bunkó lenni.

A végén egész jól eltársalogtunk lebukásokról, dolgokról amiket meg akarunk venni, meg hogy hova érdemes benézni pelusért a környéken. Kerestünk egy félreeső parkolót ahol tisztába tett a hátsó ülésen, nem sokkal később felhívták és mennie kellett.

A másikkal akivel találkoztam legóztun vagy 6 órát, meg vezetgettünk a városban meg kirándultunk egyet, abszolút nem volt vállalhatatlan, szivesen megismételném.

Remélem valamikor még lesz alkalmam találkozi valamelyikükkel.
File: 7eeedc63b277451⋯.png (468,71 KB, 631x469, 631:469, ideges vagy.png)

File: 74e8824d906f922⋯.png (434,02 KB, 630x466, 315:233, Trünicht.png)

 No.14136[Válasz]

Üdvözlet foszöldtábla-lakó barátaim!

Látom szeretitek a keleti meséket, és mivel ebbe az irányba küldtek USTEAM-ről, ezért itt is közzéteszem akkor a LoGH fordításomat.

Az első hét rész van jelenleg kész, általában hetente készül el egy, esetleg másfél rész.

Innen tölthető le az összes:

https://mega.nz/#F!Yf5nhT7a!oXTCCzZgW87JwCE12Uettg

Ha van bármi új, akkor annak szoktam külön linket lőni, de minden elérhető az OP linkjéből.

Az angol változathoz képest annyi eltérés van helyenként, hogy bizonyos (német) neveknél inkább a hivatalos regényfordításokat vettem alapul, tehát egyfajta restauráció megy végbe. (Hol meg én javítottam bele, mert egyértelmű, hogy gubanc van.)

Ilyen példának okáért:

Minci=>Mintz

Truniht=>Trünicht

Seeckt=>Sekt

Buro=>Büro

usw.

Egyéb megjegyzendő apróságok:

Arisztokratás, régies körmondatok a Birodalom tisztjeinek és vezetőinek.

Ha lehet akkor a szervezetek nevét is lefordítani valahogyan magyarra. (Free Planets Alliance = Szabad Bolygók Szövetsége stb.)

Nem csak egyszerűen lefordítani, hanem lehetőleg valami szépet is alkotni közben.

Tegezés-magázódás bizonyos helyzetekben. (Az angol változat talán ezt legyalulta a macskahormonbe, de semmi se akadályozza meg azt, hogy csak szimplán az szituáció alapján válasszunk egy megszólítási formát, én legalábbis kétlem, hogy egy hadseregben annyit tegeződnének a felsőbb körökben.)

Ha valami németül van, akkor azt fordítói megjegyzésben jelezni.

20 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14305

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.14515

Milyen eszközt használsz fordításhoz?


 No.14516

>>14515

Aegisub-ot


 No.14545

File: ae2e342a676e0f1⋯.png (417,46 KB, 640x480, 4:3, 2.png)

File: 0e89cb99819d007⋯.png (471,07 KB, 640x480, 4:3, 2_2.png)

Hosszas baszakodás után végre készen van.

Összegyűjtöttem a rangokat meg minden, most már azok is rendszeresítve vannak.

A lényeg az, hogy készen van, ugye?

Letölthető az alábbi linkről és az OP linkjéből!

https://mega.nz/#F!wGAzxYDR!5OkH2b4hbfk7LWlaLtyyaw


 No.14554

File: c6385a6e9f3cac0⋯.webm (120,78 KB, 480x270, 16:9, goodjob.webm)
File: 22318a7dd756dec⋯.jpg (35,21 KB, 324x377, 324:377, 047e8d6fc01f88cb5c7fa5a1c8….jpg)

 No.14285[Válasz]

Anonnak milyen éve volt?

3 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.14296

File: bbee85f17b9a315⋯.png (343,56 KB, 340x523, 340:523, bbee85f17b9a31588cca73c213….png)

>>14295

Valami nagy dologra készülsz?


 No.14300

>>14294

Inkább csak az, hogy bármikor elbaszódhat minden valamivel. Tudod, tánc a jégen.


 No.14375

Abszolút felesleges év volt, semmi említésre méltó nem történt.


 No.14376

>>14296

Nem. Igazából semmi sem változott az utóbbi két hétben, ennél rosszabb évem soha ne legyen.


 No.14377

Nagy változások lettek, egyre többet enged géef a hülyeségeimnek, új, jobb melóhely, lehet beindul egy 11/10-es vállalkozás, eddig örülök neki.
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]