[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / fascist / freeb / islam / vg / vichan ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Katalógus   Archive

Winner of the 82rd Attention-Hungry Games
/tikilounge/ - Relax, take it easy

June 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1445262590833.png (189,99 KB, 415x600, 83:120, 799.png)

 No.9270[Válasz]

A jelszó mező plain textben tárolja a jelszót. Kinek kell írni ez ügyben?

Illetve Admin, ha jól emlékszem, te elég jóban voltál kriplipasztával. Nem figyelmeztetnéd őt privátban?

 No.9273

File: 1445274317187.png (440,74 KB, 300x500, 3:5, 1444601872695.png)

Régen nem volt az, úgyhogy szerintem tudatosan lett arra lecserélve. Miért baj? Félsz hogy valaki ellopja a jelszavad és megpróbálja kitörölni a posztjaidat?


 No.9276

File: 1445277765315.gif (234,08 KB, 500x500, 1:1, 1413145775413.gif)

>>9270

És eztet te honnét veszed?

A forráskódból, ami elérhető a GitHub-on?
File: 1444415199916.jpg (72,48 KB, 930x676, 465:338, A puppet of higher powers.jpg)

 No.9190[Válasz]

Tudok valamit tenni a saját életképtelenségem ellen?

11 hozzászólás és 8 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9249

>>9229

Mit?


 No.9250

File: 1445092314114.png (622,24 KB, 616x440, 7:5, 2ba4219e8a07bad7.png)

>>9249

Előszőr ismerd el a hibá(i)dat, és amin változtatni akarsz. Csak azután lehet elkezdeni a problémamegoldást.


 No.9251

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9249

Hallgasd ezt a zenét több órán keresztül, és érezni fogod.


 No.9253

>>9251

Ez már majdnem industrial.

>wikin lecsekkol

Yup, jól éreztem. :3


 No.9258

File: 1445201946262.jpg (644,89 KB, 950x713, 950:713, f1db988782f20ef7064147fd44….jpg)

>>9251

Szerintem egy halott egyáltalán nem életképes.
File: 1444612533833.jpg (108,78 KB, 1131x707, 1131:707, 14440027402238.jpg)

 No.9210[Válasz]

Egy Tábla mind fölött, Egy Tábla kegyetlen,

Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...

Lesz-e valaha még egyesülés a magyar táblák között? Visszajönnek-e az elmenekült régibuzik? Lesz-e újra forgalom a magyarcsenen, és eltűnik-e a rák?

Anon, te tennél érte?

14 hozzászólás és 8 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9239

>>9236

Arra inkább ne is emlékeztess.

Ide nem új táblák kellenek, ide unió kell.


 No.9240

File: 1444826090635.png (17 KB, 1281x98, 183:14, hukkkkkkkkk.png)


 No.9241

>>9240

tüpkek.jápeg


 No.9243

File: 1444988715772.jpg (30,53 KB, 283x479, 283:479, 1444946673522.jpg)


 No.9244

>>9243

2Legfelsőbb Úriember4me
File: 1444249621164.jpg (41,12 KB, 500x320, 25:16, 1012_cassette.jpg)

 No.9178[Válasz]

Legyen itt egy /z/ene fonál ha már a kafíroknak nincsen.

 No.9179

Én kihagyom. /kocsog/ fonálhoz hűséges maradok.


 No.9185

>>9179

/kocsog/ halott


 No.9186

>>9185

Nem, dehogy! Vagyunk páran, akik életben tartjuk.


 No.9194

>>9185

nope.avi
File: 1440933948880.jpg (716,8 KB, 2848x4288, 89:134, Ninn_Innocence-Brat---Sash….jpg)

 No.8927[Válasz]

mi történt turullal?

18 hozzászólás és 9 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9155

File: 1443868989981.jpg (88,9 KB, 1280x720, 16:9, 1442771200327-1.jpg)

>>9153

Eddig is ez volt.


 No.9156

Mi zöldebbek vagyunk, egészségesebbek!


 No.9170

Na mi van, espéhá száma ilyen nagy galibát okozott, hogy lelőtték a magyarkant?


 No.9172

File: 1444170395804.png (28,48 KB, 888x444, 2:1, magyarchan.net nginx 20150….png)

>>9170

Először nem értettem miről beszélsz, de már minden világos.


 No.9173

>>9172

Most már működik. Nem tudom, hogy mi történhetett.
File: 1440975756306.png (433,39 KB, 1244x615, 1244:615, lva.png)

 No.8934[Válasz]

Kettős ügynök akcióban.

Te Ahrimant, vagy Lucifert követed? Én személy szerint Lucifer által megbűvölt lélek vagyok teljes mértékben.

https://sites.google.com/site/luciferandahriman/home

4 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9073

>>8938

Mert gondolom az oldal szerkesztője így tudta a maga módján legjobban szemléltetni a dolgot. Sokkal érdekesebb ez annál.


 No.9075

File: 1443130244856.png (1,07 MB, 1600x4637, 1600:4637, 1436865340620.png)

>>9073

Hát nem tudom, engem nem győzött meg... Mármint, ott egy csomó jellemző két halmazba válogatva, de hogy segít ez nekem értelmezni a világbeli helyem?


 No.9076

>>9075

Ez a kép? Sehogy. Aki tisztességesen megérti, már bizonyára foglalkozott máskor is hasonló kozmológiával/teológiával, és látja, hogy ez ahhoz képest zavaros és ötletszerű, vannak ennél kiforrottabb és kevésbé halott modellek is.

Hogy ne hagyjalak kétségek között: a bal oldali ábra a passzív, sík (vízszintes, kiterjedő, vaginális, teremtő) és anyagi viszonyulást képviseli. A jobb oldali ábra az aktív, függőleges (függőleges, minősítő, fallikus, uraló) és szellemi viszonyulás. A mindenség eredője, akit hívhatunk akár Istennek, akár Tiszta Tudatnak vagy az önmagában megálló Igazságnak (bár valójában szavakon túli és megnevezhetetlen), először e két irányban osztja meg magát (minden meghatározottságon felül), és e tisztán passzív lehetőségét áthatja tisztán aktív akaratával. Ezt nevezzük Teremtésnek. Az ábrahámi vallások legtöbb egyháza/iskolája (misztériumként kezelve) ezért vallja, hogy Isten egyszerre elérhetetlen és a világtól különálló (mert az aktív, mindenható princípium a maga tiszta minőségében értelemszerűen szenvedhetetlen és érinthetetlen), és immanens (mindenben jelenlevő, hiszen áthatja a formátlan és mindent befogadó természetet).

A tényleges sátániság az ősakaratnak az olyan tagadó és lázadó változataiként ragadható meg, melyek paradoxak, és entropikus irányba terelik a világot és az embert, a rend és minőség megnyilvánulása ellen, tehát a megsemmisülés irányában hatva.


 No.9077

File: 1443200837990.gif (911,25 KB, 592x576, 37:36, 1436992882843.gif)


 No.9079

>>9077

Ennek a kislánynak réveteg pislogása, jó hatással van a nemzőszervem méretének megnagyobbítására.
File: 1442260282768.jpg (5,62 KB, 180x180, 1:1, pigedoge.jpg)

 No.9035[Válasz]

Lehet jönni buzikáim és szarposztolni a legjobb meméket!

http://8ch.net/kukichan

 No.9036

File: 1442261351486.png (172,87 KB, 436x432, 109:108, 1436826565139-0.png)
File: 1411241413171.jpeg (1,35 MB, 1680x1050, 8:5, hunwp05.jpeg)

 No.5517[Válasz]

Most hogy a drága 4cancer megdöglött, ráleltem én is az új otthon virágzó magyar aloldalára, sziasztok. Én teljesen newfag vagyok a magyar internetkultúrában; ti komolyan egyetlen szót se vagytok hajlandóak angolul hagyni? Olyan alapvető kifejezéseket látok átpasszírozva / nyersfordítva magyarra, hogy az arcomat akarom miattuk lekaparni. thread=fonál? mfw=arcom mikor? öreg/újbuzi? képtábla? zsályázás? Van, amit jobb meghagyni angolul, mert így nevetséges.

inb4 autizmus

UI: komolyan Coelho-generátor lesz a napi idézetünk? fasza.
34 hozzászólás és 11 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9020

>>9014

A tábla azért jött létre, mert magyarcsenen - feltételezhetően ismeretlen helyekről bevándorló normálbarát áradat miatt - már sok volt a seggfájás gyakorlatilag minden miatt ami átlagos képtáblán amúgy elférne, magyaranon egy része korlátozva érezte az abnormális érdeklődésének kiélését, amit folyamatos szarposztolással próbáltak elfojtani. Ezt a táblát legfelsőbb úriember hozta létre egyfajta menekülttáborként, ameddig elő nem áll valami rendes alternatívával, ami kinaime.se lett volna. A projekt sajnos kudarcba fulladt, úgyhogy páran itt ragadtunk, vagy /kocsog/-ön kísértünk.

Jelenleg azért járok inkább ide, mert nem kifejezetten érdekel n+1 youtubeos fullproli herbiklón megmondóembernek nyitott szál, és legalább ugyanennyi askfm dívának nyitott szál, mindezt gumiszoba szintű posztokkal kikövezve. Lehet hogy lassabbak vagyunk mint tegőz, de itt legalább az érkező válaszok 30-50%-a nem üres szarposztolás.


 No.9024

>>9020

Más szemszögből:

kb. 2-3 éve csomó, az átlagnál normalfagabb (elsősorban /pol/-buzi) újbarát zuhant be valahonnan a táblára, gyakorlatilag /b/ polbuzi fonalakból meg animubuzi wizardchanes örökszüzek vs. normálbuzik szardobálásból állt 0-24, a pár OC fonál ami esetleg született volna, elsüllyedt 2 nap alatt az anyázások közepette.

A modok meg basztak intézkedni, nem is nagyon látogatták a táblát.

Az eredetileg poénból nyitott végtelenkislányos táblák egyfajta refugee boardként kezdtek üzemelni, ahová az újbarátok nem találtak el, egészen nagy élet lett. Egyszer csak jött az ötlet, hogy akkor legyen itt alternatív magyarchan, a régit meg hagyjuk elsüllyedni. Ezt /turul/ adminja támogatta is, sőt, konkrétan létrehozott rendes, külön képtáblát saját pénzből (kinaime.se). Aztán kiborult a bili, kiderült róla, hogy mekkora botrányosan szar enber valójából és ott vége szakadt a történetnek.

/turul/ admin posztját átvette egy másik anon, akinek nincsenek komolyabb céljai a dologgal (ha jól értelmezem), magyarchan pedig közben szvsz határozottan élvezhetőbb lett (az újbuzik beilleszkedtek, dunno), szóval most már csak inkább "miért ne" alapon üzemelnek ezek a táblák.

Még van pár anon innen, aki nem jár magyarchanra, de a többség kettős ügynök.


 No.9025

>>9014

Ez a szív, lélek, és elme birodalma, a magyarkan pedig a hús börtöne, csapdába zárva mélység és magasság között. Amit itt látsz, az a prizma minden fényében ragyog és tündököl, magyarkan pedig örökkön-örökké a szürke árnyalatait között vergődik, mint tátogó, üveges tekintetű, apró hal az olajlepte tenger hullámain - élni már nem tud, meghalni nem mer.

Egy kettős ügynök voltam.


 No.9026

File: 1442169665156.png (195,93 KB, 614x720, 307:360, 1416050847798.png)

>>9024

>>9025

>kettős ügynök

Úgy érted tábla-áruló?


 No.9027

>>9026

Táblavándor, lulzéhá-fakasztó, Müller-szummonáló, káosz-injektáló, a jó a rossz és a csúf, a lélek-a szellem-a szív, az, akire mindig számíthattok.
File: 1442089198304.jpg (62,47 KB, 484x604, 121:151, 1377098233002.jpg)

 No.9006[Válasz]

PETI BAZMEK LOLmacskahormonKSZDÉÉÉÉXDDD

1 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9008

File: 1442089333918.jpeg (22,33 KB, 310x312, 155:156, 2fc2fe70-e077-4321-86a1-d….jpeg)


 No.9009

File: 1442089407675.jpeg (126,7 KB, 800x767, 800:767, c5d8b84a-110f-4f71-8b8c-2….jpeg)


 No.9010

File: 1442089462731.jpg (18,72 KB, 320x320, 1:1, disznoraszartatokeire.jpg)


 No.9011

File: 1442093121330.jpg (36,13 KB, 500x667, 500:667, 1439929538428.jpg)


 No.9015

File: 1442133477097.jpg (669,93 KB, 1920x2560, 3:4, 1375088873001.jpg)
File: 1431479212717.jpg (85,99 KB, 750x750, 1:1, saskabare.jpg)

 No.8027[Válasz]

Talátam régi OC mappát.

7 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8071

File: 1432239643431.png (67,71 KB, 446x313, 446:313, lekjoppmeme.png)


 No.8072

File: 1432242839391.png (346,37 KB, 950x533, 950:533, 51540.png)


 No.8956

>>8027

Távcsőről jut eszembe, megvan valakinek a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál?


 No.8966

>>8956

>a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál

Pontosan mire gondolsz?


 No.8996

>>8032

Ha ilyen a szerkesztett, milyen lehetett az eredeti???
File: 1441467918953.gif (1,9 MB, 245x276, 245:276, 143403114726.gif)

 No.8954[Válasz]

A kurva anyád most már Pacecho!

Miért kapcsoltad le /kocsog/-öt?

5 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.
Hozzászólás utóljára szerkesztve:

 No.8989

>>8988

/kocsog/ táblán


 No.8990

>>8989

Ez bújtatott reklám a felpörgetésre, vagy lemaradtam valamiről?


 No.8991

File: 1441746825639.gif (549,92 KB, 728x720, 91:90, 1434548940948.gif)


 No.8993

File: 1441800399411.jpeg (68,53 KB, 1280x720, 16:9, 752293107fbbcd1689b8c0acb….jpeg)


 No.8994

File: 1441812812988.jpg (77,43 KB, 894x550, 447:275, 1416675277207.jpg)
File: 1441655116581.jpg (113,13 KB, 500x500, 1:1, Why is she also transferri….jpg)

 No.8973[Válasz]

Vajh ha turulchan-en Lengyel anonoknak sikerül egy életre tönkre baszni az oldalt. Számíthatunk anon menekültekre /turul/-on?

Beengedjük szerintetek?

 No.8974

Valószínűbb hogy Facebookra mennek vissza.


 No.8975

>>8974

Nem tudtam nem nevetni. Tényleg bődületes az az undarázs-közeg, ami ott kialakult.


 No.8976

>>8973

Kérdezi ezt egy frissen emigrált undarázs /b/-szökevény. Ilyen írástudatlan retardáltak ugyanis eddig itt nem voltak.

És nem, az ilyeneket nem kéne beengedni, te is takarodj, és majd akkor gyere vissza, ha kijártad az általánost, és megtanultál írni!


 No.8979

Építsünk kerítést!

Tegyük őket föl egy threadre, ami kisiklik!

Dobáljunk közéjük trollokat!


 No.8982

>>8973

Senki se fogja jobban tönkrabaszni magyarchan-t. Egyébként nem zavarna ha ide jönnének, egészen addig, ameddig a youtubeos megmondóprolikat, askfmes tinipicsákat, /p/-t, és a fekáliasajtót egy szálban tartanák.
File: 1439720093644.png (1,01 MB, 863x720, 863:720, 1417447524591.png)

 No.8846[Válasz]

Mi mikor megyünk kocsmázni?

11 hozzászólás és 6 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8864

File: 1439844723069.jpg (32,39 KB, 170x170, 1:1, 1439158651404.jpg)

>>8854

Az majd a /kocsog/ koncert lesz.


 No.8867

Tényleg, voltak kettős ügynökök?


 No.8868

>>8867

Már csak azért is, mert mókából egy kicsit magyarkanos anonok orra alá törhetnénk borsot avval, hogy szállítanátok pár képet.


 No.8869

>>8867

>>8868

Gyére föl darknet-re, kérdezd meg újra, és válaszolok.


 No.8955

>>8869

Felmentem, de mindeki offline.
File: 1440644186985.png (843,58 KB, 800x1132, 200:283, 1400481681591.png)

 No.8910[Válasz]

kerek fenekek

fejeken remek hegyek

de szerethetem?

 No.8911

Megengedem, de e telj kebleket se felejtsd el!


 No.8913

File: 1440671122634.jpg (921,47 KB, 948x1276, 237:319, 50262121_p0 (1).jpg)

<3


 No.8914

Lelkem megremeg, szellemem elmereng, tehetek-e egyebet? Nem tettem-e eleget? Fellegeket kergetek?

Cselekedjek? Leheljek-e tetemembe meleget?

Feledjek? Elvesszek-e veletek?

Elvesztem? Elvesztettek? Elvesztettem?


 No.8926

File: 1440893235240.jpg (217,52 KB, 1000x1561, 1000:1561, 52261172_p0.jpg)
File: 1420321289996.webm (835,38 KB, 960x720, 4:3, 1420316803766.webm)

 No.6871[Válasz]

Nem.
6 hozzászólás és 5 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.6894

>>6892
I wish I was the panties.

 No.6896

>>6894
I wish I were a bird.

 No.8922

>>6896

How are you? Fine, thank you.


 No.8923

>>8922

Oh my god!


 No.8924

File: 1440874378598.jpg (34,38 KB, 340x509, 340:509, Replica_Recon.jpg)

Flashlight!
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / fascist / freeb / islam / vg / vichan ]