[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Katalógus   Archive

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1440975756306.png (433,39 KB, 1244x615, 1244:615, lva.png)

 No.8934[Válasz]

Kettős ügynök akcióban.

Te Ahrimant, vagy Lucifert követed? Én személy szerint Lucifer által megbűvölt lélek vagyok teljes mértékben.

https://sites.google.com/site/luciferandahriman/home

4 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9073

>>8938

Mert gondolom az oldal szerkesztője így tudta a maga módján legjobban szemléltetni a dolgot. Sokkal érdekesebb ez annál.


 No.9075

File: 1443130244856.png (1,07 MB, 1600x4637, 1600:4637, 1436865340620.png)

>>9073

Hát nem tudom, engem nem győzött meg... Mármint, ott egy csomó jellemző két halmazba válogatva, de hogy segít ez nekem értelmezni a világbeli helyem?


 No.9076

>>9075

Ez a kép? Sehogy. Aki tisztességesen megérti, már bizonyára foglalkozott máskor is hasonló kozmológiával/teológiával, és látja, hogy ez ahhoz képest zavaros és ötletszerű, vannak ennél kiforrottabb és kevésbé halott modellek is.

Hogy ne hagyjalak kétségek között: a bal oldali ábra a passzív, sík (vízszintes, kiterjedő, vaginális, teremtő) és anyagi viszonyulást képviseli. A jobb oldali ábra az aktív, függőleges (függőleges, minősítő, fallikus, uraló) és szellemi viszonyulás. A mindenség eredője, akit hívhatunk akár Istennek, akár Tiszta Tudatnak vagy az önmagában megálló Igazságnak (bár valójában szavakon túli és megnevezhetetlen), először e két irányban osztja meg magát (minden meghatározottságon felül), és e tisztán passzív lehetőségét áthatja tisztán aktív akaratával. Ezt nevezzük Teremtésnek. Az ábrahámi vallások legtöbb egyháza/iskolája (misztériumként kezelve) ezért vallja, hogy Isten egyszerre elérhetetlen és a világtól különálló (mert az aktív, mindenható princípium a maga tiszta minőségében értelemszerűen szenvedhetetlen és érinthetetlen), és immanens (mindenben jelenlevő, hiszen áthatja a formátlan és mindent befogadó természetet).

A tényleges sátániság az ősakaratnak az olyan tagadó és lázadó változataiként ragadható meg, melyek paradoxak, és entropikus irányba terelik a világot és az embert, a rend és minőség megnyilvánulása ellen, tehát a megsemmisülés irányában hatva.


 No.9077

File: 1443200837990.gif (911,25 KB, 592x576, 37:36, 1436992882843.gif)


 No.9079

>>9077

Ennek a kislánynak réveteg pislogása, jó hatással van a nemzőszervem méretének megnagyobbítására.
File: 1442260282768.jpg (5,62 KB, 180x180, 1:1, pigedoge.jpg)

 No.9035[Válasz]

Lehet jönni buzikáim és szarposztolni a legjobb meméket!

http://8ch.net/kukichan

 No.9036

File: 1442261351486.png (172,87 KB, 436x432, 109:108, 1436826565139-0.png)
File: 1411241413171.jpeg (1,35 MB, 1680x1050, 8:5, hunwp05.jpeg)

 No.5517[Válasz]

Most hogy a drága 4cancer megdöglött, ráleltem én is az új otthon virágzó magyar aloldalára, sziasztok. Én teljesen newfag vagyok a magyar internetkultúrában; ti komolyan egyetlen szót se vagytok hajlandóak angolul hagyni? Olyan alapvető kifejezéseket látok átpasszírozva / nyersfordítva magyarra, hogy az arcomat akarom miattuk lekaparni. thread=fonál? mfw=arcom mikor? öreg/újbuzi? képtábla? zsályázás? Van, amit jobb meghagyni angolul, mert így nevetséges.

inb4 autizmus

UI: komolyan Coelho-generátor lesz a napi idézetünk? fasza.
34 hozzászólás és 11 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9020

>>9014

A tábla azért jött létre, mert magyarcsenen - feltételezhetően ismeretlen helyekről bevándorló normálbarát áradat miatt - már sok volt a seggfájás gyakorlatilag minden miatt ami átlagos képtáblán amúgy elférne, magyaranon egy része korlátozva érezte az abnormális érdeklődésének kiélését, amit folyamatos szarposztolással próbáltak elfojtani. Ezt a táblát legfelsőbb úriember hozta létre egyfajta menekülttáborként, ameddig elő nem áll valami rendes alternatívával, ami kinaime.se lett volna. A projekt sajnos kudarcba fulladt, úgyhogy páran itt ragadtunk, vagy /kocsog/-ön kísértünk.

Jelenleg azért járok inkább ide, mert nem kifejezetten érdekel n+1 youtubeos fullproli herbiklón megmondóembernek nyitott szál, és legalább ugyanennyi askfm dívának nyitott szál, mindezt gumiszoba szintű posztokkal kikövezve. Lehet hogy lassabbak vagyunk mint tegőz, de itt legalább az érkező válaszok 30-50%-a nem üres szarposztolás.


 No.9024

>>9020

Más szemszögből:

kb. 2-3 éve csomó, az átlagnál normalfagabb (elsősorban /pol/-buzi) újbarát zuhant be valahonnan a táblára, gyakorlatilag /b/ polbuzi fonalakból meg animubuzi wizardchanes örökszüzek vs. normálbuzik szardobálásból állt 0-24, a pár OC fonál ami esetleg született volna, elsüllyedt 2 nap alatt az anyázások közepette.

A modok meg basztak intézkedni, nem is nagyon látogatták a táblát.

Az eredetileg poénból nyitott végtelenkislányos táblák egyfajta refugee boardként kezdtek üzemelni, ahová az újbarátok nem találtak el, egészen nagy élet lett. Egyszer csak jött az ötlet, hogy akkor legyen itt alternatív magyarchan, a régit meg hagyjuk elsüllyedni. Ezt /turul/ adminja támogatta is, sőt, konkrétan létrehozott rendes, külön képtáblát saját pénzből (kinaime.se). Aztán kiborult a bili, kiderült róla, hogy mekkora botrányosan szar enber valójából és ott vége szakadt a történetnek.

/turul/ admin posztját átvette egy másik anon, akinek nincsenek komolyabb céljai a dologgal (ha jól értelmezem), magyarchan pedig közben szvsz határozottan élvezhetőbb lett (az újbuzik beilleszkedtek, dunno), szóval most már csak inkább "miért ne" alapon üzemelnek ezek a táblák.

Még van pár anon innen, aki nem jár magyarchanra, de a többség kettős ügynök.


 No.9025

>>9014

Ez a szív, lélek, és elme birodalma, a magyarkan pedig a hús börtöne, csapdába zárva mélység és magasság között. Amit itt látsz, az a prizma minden fényében ragyog és tündököl, magyarkan pedig örökkön-örökké a szürke árnyalatait között vergődik, mint tátogó, üveges tekintetű, apró hal az olajlepte tenger hullámain - élni már nem tud, meghalni nem mer.

Egy kettős ügynök voltam.


 No.9026

File: 1442169665156.png (195,93 KB, 614x720, 307:360, 1416050847798.png)

>>9024

>>9025

>kettős ügynök

Úgy érted tábla-áruló?


 No.9027

>>9026

Táblavándor, lulzéhá-fakasztó, Müller-szummonáló, káosz-injektáló, a jó a rossz és a csúf, a lélek-a szellem-a szív, az, akire mindig számíthattok.
File: 1442089198304.jpg (62,47 KB, 484x604, 121:151, 1377098233002.jpg)

 No.9006[Válasz]

PETI BAZMEK LOLmacskahormonKSZDÉÉÉÉXDDD

1 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.9008

File: 1442089333918.jpeg (22,33 KB, 310x312, 155:156, 2fc2fe70-e077-4321-86a1-d….jpeg)


 No.9009

File: 1442089407675.jpeg (126,7 KB, 800x767, 800:767, c5d8b84a-110f-4f71-8b8c-2….jpeg)


 No.9010

File: 1442089462731.jpg (18,72 KB, 320x320, 1:1, disznoraszartatokeire.jpg)


 No.9011

File: 1442093121330.jpg (36,13 KB, 500x667, 500:667, 1439929538428.jpg)


 No.9015

File: 1442133477097.jpg (669,93 KB, 1920x2560, 3:4, 1375088873001.jpg)
File: 1431479212717.jpg (85,99 KB, 750x750, 1:1, saskabare.jpg)

 No.8027[Válasz]

Talátam régi OC mappát.

7 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8071

File: 1432239643431.png (67,71 KB, 446x313, 446:313, lekjoppmeme.png)


 No.8072

File: 1432242839391.png (346,37 KB, 950x533, 950:533, 51540.png)


 No.8956

>>8027

Távcsőről jut eszembe, megvan valakinek a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál?


 No.8966

>>8956

>a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál

Pontosan mire gondolsz?


 No.8996

>>8032

Ha ilyen a szerkesztett, milyen lehetett az eredeti???
File: 1441467918953.gif (1,9 MB, 245x276, 245:276, 143403114726.gif)

 No.8954[Válasz]

A kurva anyád most már Pacecho!

Miért kapcsoltad le /kocsog/-öt?

5 hozzászólás és 1 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.
Hozzászólás utóljára szerkesztve:

 No.8989

>>8988

/kocsog/ táblán


 No.8990

>>8989

Ez bújtatott reklám a felpörgetésre, vagy lemaradtam valamiről?


 No.8991

File: 1441746825639.gif (549,92 KB, 728x720, 91:90, 1434548940948.gif)


 No.8993

File: 1441800399411.jpeg (68,53 KB, 1280x720, 16:9, 752293107fbbcd1689b8c0acb….jpeg)


 No.8994

File: 1441812812988.jpg (77,43 KB, 894x550, 447:275, 1416675277207.jpg)
File: 1441655116581.jpg (113,13 KB, 500x500, 1:1, Why is she also transferri….jpg)

 No.8973[Válasz]

Vajh ha turulchan-en Lengyel anonoknak sikerül egy életre tönkre baszni az oldalt. Számíthatunk anon menekültekre /turul/-on?

Beengedjük szerintetek?

 No.8974

Valószínűbb hogy Facebookra mennek vissza.


 No.8975

>>8974

Nem tudtam nem nevetni. Tényleg bődületes az az undarázs-közeg, ami ott kialakult.


 No.8976

>>8973

Kérdezi ezt egy frissen emigrált undarázs /b/-szökevény. Ilyen írástudatlan retardáltak ugyanis eddig itt nem voltak.

És nem, az ilyeneket nem kéne beengedni, te is takarodj, és majd akkor gyere vissza, ha kijártad az általánost, és megtanultál írni!


 No.8979

Építsünk kerítést!

Tegyük őket föl egy threadre, ami kisiklik!

Dobáljunk közéjük trollokat!


 No.8982

>>8973

Senki se fogja jobban tönkrabaszni magyarchan-t. Egyébként nem zavarna ha ide jönnének, egészen addig, ameddig a youtubeos megmondóprolikat, askfmes tinipicsákat, /p/-t, és a fekáliasajtót egy szálban tartanák.
File: 1439720093644.png (1,01 MB, 863x720, 863:720, 1417447524591.png)

 No.8846[Válasz]

Mi mikor megyünk kocsmázni?

11 hozzászólás és 6 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8864

File: 1439844723069.jpg (32,39 KB, 170x170, 1:1, 1439158651404.jpg)

>>8854

Az majd a /kocsog/ koncert lesz.


 No.8867

Tényleg, voltak kettős ügynökök?


 No.8868

>>8867

Már csak azért is, mert mókából egy kicsit magyarkanos anonok orra alá törhetnénk borsot avval, hogy szállítanátok pár képet.


 No.8869

>>8867

>>8868

Gyére föl darknet-re, kérdezd meg újra, és válaszolok.


 No.8955

>>8869

Felmentem, de mindeki offline.
File: 1440644186985.png (843,58 KB, 800x1132, 200:283, 1400481681591.png)

 No.8910[Válasz]

kerek fenekek

fejeken remek hegyek

de szerethetem?

 No.8911

Megengedem, de e telj kebleket se felejtsd el!


 No.8913

File: 1440671122634.jpg (921,47 KB, 948x1276, 237:319, 50262121_p0 (1).jpg)

<3


 No.8914

Lelkem megremeg, szellemem elmereng, tehetek-e egyebet? Nem tettem-e eleget? Fellegeket kergetek?

Cselekedjek? Leheljek-e tetemembe meleget?

Feledjek? Elvesszek-e veletek?

Elvesztem? Elvesztettek? Elvesztettem?


 No.8926

File: 1440893235240.jpg (217,52 KB, 1000x1561, 1000:1561, 52261172_p0.jpg)
File: 1420321289996.webm (835,38 KB, 960x720, 4:3, 1420316803766.webm)

 No.6871[Válasz]

Nem.
6 hozzászólás és 5 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.6894

>>6892
I wish I was the panties.

 No.6896

>>6894
I wish I were a bird.

 No.8922

>>6896

How are you? Fine, thank you.


 No.8923

>>8922

Oh my god!


 No.8924

File: 1440874378598.jpg (34,38 KB, 340x509, 340:509, Replica_Recon.jpg)

Flashlight!
File: 1408559437061.jpg (161,43 KB, 590x535, 118:107, 9fcd06784cf3ed46121f0eed5b….jpg)

 No.5086[Válasz]

Anon nézni fogja a tűzijátékot?
29 hozzászólás és 12 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8898

File: 1440239902874.png (286,34 KB, 616x605, 56:55, template.png)


 No.8899

>>8891

A38-on volt. Gondolom normálKÖCSÖGgé válása alkalmával "a múltat végleg eltörölni rabszolgahad indulj velünk!". Úgy kell neki.

Szerintem eltelik pár hét, vagy legföljebb pár év, és keservesen bánni fogja. Ez olyan, mintha a tökét vágta volna le hirtelen felindulásból.

Én soha, semmilyen körülmények között nem törölnék le pótolhatatlan tartalmat. Esetleg félretenném valami fiókba porosodni, akár winchesterestül, vagy kiírva lemezekre. Sosem lehet tudni, mikor kell mégis.

Egyetlen kivétel, ha kompromittáló rám nézve ÉS 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy soha nem lesz rá szükségem. (Ha a második feltétel nem teljesül, még mindig titkosíthatom.)


 No.8901

File: 1440357686423.png (322,14 KB, 616x605, 56:55, templét.png)

>>8891

Bizonyítani akartam magamnak, hogy képes vagyok rá. Hogy kb. a semmiért is el tudok dobni mindent.

Meg igazából ez tréning volt arra, amire az elkövetkező 5-10 évben számíthatok. Egy emberöltő múlva szerintem már nem lesz ember ezen a bolygón.

>>8892

31 vén vagyok.

>>8893

És a feltámadásé is. Kb. 10 éve is csináltam hasonlót, bár akkor sokkal inkább kamaszkori autista picsogásból, hogy

>majd én akkora bosszút állok, hogy soha nem halljátok meg a zenéimet, TI GECÍÍÍÍK!!!

>(TT_TT)

>>8898

>kép kapcsolatos

>>8899

>normálKÖCSÖGgé válása alkalmával

>célzás, hogy nem a családom kedvéért voltam kint

Amúgy teljesen megértem, hogy miről beszélsz. A buddhista homokmandalák mögötti filozófiából indultam ki. A sztori tanulsága számomra az volt, hogy valójában az, aki KÉPES megalkotni ezeket, maradéktalanul megmaradt. Ennek ékes bizonyítéka kép kapcsolatos is.


 No.8903

File: 1440362163681.png (115,73 KB, 499x331, 499:331, delete-yourself.png)

>>8901

>kép kapcsolatos

Legközelebb magadat töröld ki.


 No.8919

File: 1440746055910.gif (Spoiler Kép, 328,23 KB, 256x256, 1:1, mfw.gif)

>>8903

>mfw
File: 1437755100966.jpg (19,79 KB, 480x480, 1:1, szisza1.jpg)

 No.8617[Válasz]

Anon, be kell ismernem, hogy tévedtem. Mégis van valami jó az arckönyvön, bár jó nagy rakás szarban kellett turkálni, hogy ráakadjak erre a gyöngyszemre.

Kép releváns, kérésre szállítom a többit is.

https://www.facebook.com/catmen2?fref=nf

47 hozzászólás és 17 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8778

>>8774

lol oké


 No.8803

>>8777

Sajnos nem követem a napi politikát olyan szinten, hogy sejtésem legyen, mit csinált/mondott már megint az LMP, amitől a kötőhártya-gyulladásos punk cica reggel, még a borotválkozás előtt, félkómásan úgy visszahőkölt, hogy elejtette az LMP-s bögréjét a reggeli kávéjával.


 No.8808

File: 1439210513846.jpg (34,52 KB, 483x310, 483:310, pst.JPG)

>>8803

Így múlik el a világ dicsősége.


 No.8887

>>8808

Akkor most tényleg ennyi az egész?


 No.8900

>>8887

Anon, be kell ismernem, hogy tévedtem. Ha van is valami jó az arckönyvön, az pár héten belül megszűnik.
File: 1426266556200.jpg (1,4 MB, 1200x914, 600:457, Konachan.com - 183871 hats….jpg)

 No.7505[Válasz]

Mitől van hogy ha forrásban lévő trutyit elkezdesz kavargatni, nem forr többé?
13 hozzászólás és 7 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.7552

>>7505
Régi szép idők, amikor a trollface még nem volt mainstream.

 No.7565

>>7546
Sosem értettem mit esztek annyira azon a régi threaden. Igen, ott voltam anno, fel is ismerem a saját posztjaimat a képlövésről. Simán lehetett volna ebből a fonálból is "annyira epikus", ha nem siklatjátok ki pl. nosztalgiafagótkodással.

Csak nem pár akkori újbarátnak az volt az első lolsorandom fonala és azért olyan emlékezetes a számukra?

 No.7566

De én ezt komolyan kérdeztem.

 No.8861

File: 1439840317300.gif (1,08 MB, 500x281, 500:281, 1438281821227.gif)

Miért érzem hidegnek ha meleg levegőt tolok az arcomba egy legyező segítségével?


 No.8875

>>8861

Mert az izzadság elpárolog orcádról, ami tudvalevőleg hűsíti a tested felületét.
File: 1395360511389.jpg (619,1 KB, 1864x1308, 466:327, 6ab49683f5e41802b630c2395f….jpg)

 No.3838[Válasz]

Milyen nyugati videojátékkal játszik az Anon itten-e? Vannak külföldi barátaid és használod-e a Steamet szocializálódásra?

...vannak barátaid egyáltalán?
6 hozzászólás és 2 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.3967

File: 1396280569871.png (132,32 KB, 400x295, 80:59, 1363684124001.png)

>>3954
túl sok az implikáció

 No.3985


 No.8824

>>3954

olyan kurva rég írtad ezt, és annyira igazad van.


 No.8826

>>3954

Bárcsak igazad lenne anon.


 No.8827

File: 1439435229048.png (1,35 MB, 1920x1080, 16:9, Wakfu Lohere.png)
File: 1416125571701-0.png (9,61 KB, 528x404, 132:101, 1416000940526-1.png)

File: 1416125571701-1.webm (5,19 MB, 640x360, 16:9, swedengf.webm)

 No.6165[Válasz]

Greetings from /sp/!
12 hozzászólás és 8 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.8754

>>8752

Akkor erre bizony gyémánt keményre fog vastagodni a fütykösöd:

http://www.xvideos.com/video9375815/frozen_compilation


 No.8755

File: 1438887982502.png (415,37 KB, 500x500, 1:1, 14234334288608.png)

Greetings from /sph/!


 No.8756

>>8755

várj, mi


 No.8765

>>8754

Erre bazmeg lekonyult. A kép jó, de ez a videó kibaszott szar.

Egyrészt, faszok, faszok mindenütt! Minek nézel te, buzinak?

Másrészt, ótvar gány 3D rajzok, és csak gépi mozdulattal járnak le-föl a dákón.

-1/10, nem verném ki rá.


 No.8773

>>8755

BÉKAMENTES ÖVEZET
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / hydrus / lovelive / marx / mewch / vfur / vietnam / wmafsex / wooo ]