[ / / / / / / / / / ] [ dir / ameta / asmr / hwndu / imouto / new / pone / rec / wx ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog

Visit the 2ch embassy to post on legacy text-only boards.
New Embed: Soundcloud
Recent Embeds:
fontvid.me, xhamster, pornhub, redtube, tube8, xvideos, youjizz, vimeo, twitch.tv, dailymotion, vaughnlive, liveleak, nicovideo, streamable, soundcloud
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


INTERNET PEOPLE NEED HOTPOCKETS AND A HOLOCAUST

File: 6bc34f8f343fba9⋯.webm (2.5 MB, 480x360, 4:3, Anthem_of_the_Slovenian_A….webm)

b0c40d No.8603483[Reply]

Vesel dan samostojnosti in enotnosti vsem.

Naj bo prihajajoče leto tisto, ko ponovno vzamemo.oblast.v.svoje roke

Now that we have Melanija in the White House and Aleksander Čeferin as president of UEFA, what is our next step towards world domination?

267 posts and 300 image replies omitted. Click reply to view.

9fcfce No.9350837

File: 341d3c2abc1c7f5⋯.jpg (3.8 MB, 2400x1602, 400:267, Striker_XT.jpg)


9fcfce No.9350840

File: 55707d5fa0251b2⋯.jpg (106.93 KB, 800x534, 400:267, 493-5_1024_x_683-614dcf9a4….jpg)


9fcfce No.9350842

File: 994c6a8971be35e⋯.jpg (1.09 MB, 1600x1068, 400:267, head-en-face.jpg)


043d86 No.9350919

File: bfa8efbd55bf862⋯.jpg (2.12 MB, 4582x3055, 4582:3055, Upper-arm-pocket-with-Velc….jpg)

>>9350840

You know what time it is


7587d2 No.9378737

File: 16393d343491ca1⋯.mp4 (519.43 KB, 854x480, 427:240, yourerightdude.mp4)

here is a funny story:

https://spectator.sme.sk/c/20042749/deadly-explosion-at-vop-novaky.html

http://www.balkaninsight.com/en/article/slovenian-ammunition-link-to-isis-suspected-11-28-2016

>slovenian MoD sends tonnes of weapones and equipment to a shady slovakian factory "for decomissioning" on the orders from NATO

>NATO is doing this because they need new members to feed the military industrial complex

>NATO is doing this because they need a source of arms and equipment for ther proxies in 3rd world conflicts

>there were multiple reports of arms and equipment being "missing" from the slovak V.O.P. facility

>a commission is finaly sent in to investigate

> OY VEY

>a convinient explosion happens to interrupt the investigation

>due to explosion investigation cancelled, noone knows how many stockpiles or arms and equipment were "destroyed"

>hence noone knows how much equipment had gone missing

>when suddenly the equipment from that facility starts appearing in the hands of ISIS and other terrorist organisations

>noone knows how it got there

>noone knows how it got from slovakia to terrorists

>noone knows how arms ordered by NATO to be sent to slovakia where theyve gone missing got into the hands of terrorists that serve as NATO proxies in 3rd world conflicts




YouTube embed. Click thumbnail to play.

b940b4 No.9180614[Reply]

https://www.nordfront.se/frihet-nordens-arbetare.smr

Demonstration May 1 in Falun

http://www.friatider.se/bilder-folkligt-blomuppror-till-stod-for-peter-springare

People are sending flowers in support to the police investigator who said that migrants pretty much perform all criminal acts and is risking of going to jail.

http://www.friatider.se/norge-sl-sade-500-miljoner-p-somalisk-demokrati

Norways government has wasted a few billion norwegian crowns on a somalian "democracy".

http://www.friatider.se/polischefs-bil-exploderade

A police chief car i Täby has been blown up by unknown perpetrators.

http://www.friatider.se/polisfacket-hotbilden-mot-poliser-f-rv-rras

The police union: the threat against police officers is getting worse.

http://www.friatider.se/invandrarkvinnor-l-mnar-arbetsmarknaden-f-r-att-bli-hemmafruar

Migrant women are leaving work to take care of their children. Workminister Ylva Johansson says this is unacceptable.

371 posts and 105 image replies omitted. Click reply to view.

6e26f9 No.9378267

>>9377939

Om inte annat åker man väl dit på "ohälsosamt vapenintresse" eller vad fan det heter när man tycker om plinking, icke-träkolvar och pistolgrepp på gevär :^)


b940b4 No.9378630

>>9377408

Jag ingen aning om vad farbror blå säger om självtillverkade ljuddämpare (gissar på att det är olagligt).

Vanliga dämpare är licenspliktiga.


b940b4 No.9378637

File: f1342e19487c016⋯.jpg (147.33 KB, 1200x675, 16:9, rLOgZQe.jpg)

https://www.flashback.org/t2812563

>Idag tog EU-parlamentet ställning till det globalistiska frihandelsavtalet CETA. Grovt förenklat en kanadensisk motsvarighet till TTIP. Debatten under morgonen gjorde ganska tydligt från början vilka läger som fanns. Liberalerna och de förment konservativa såväl som delar av socialdemokraterna var för - fräste om att motståndet var baserat på ”fake news”, det var Trump hit och Brexit dit mot de ”extremister” som var emot avtalet. Från antiglobalisterna var motståndet lika kompakt. Le Pen (Front National / ENF ) domderade att avtalet rånade medborgarna på de rättigheter de borde kunna förvänta sig att deras folkvalda skulle beskydda. William Dartmouth (UKIP / EFDD) var inne på samma linje när han anförde att avtalet säljer ut medlemsstaternas suveränitet för att genomföra den utrikespolitiska agendan hos en ”pretentious wannabe superstate”. Tiziana Beghin (M5S / EFDD) kallade det rakt ut för en ”coup d'etat” i det tysta - inte är det svårt att hålla med när man betraktar de befogenheter som försökts överföras till den teknokratiska, icke-folkvalda ”joint committee” att styra över och uttolka avtalet efter eget huvud. De vänsterradikala och gröna var förmodligen minst lika upprörda över avtalet, om man hade haft energi nog att följa deras sedvanliga protester.

>Det mesta som förväntat alltså. För Sverigedemokraternas del så deltog inte Peter Lundgren eller Kristina Winberg under morgonens debatt. Deras inställning blev tydlig först vid själva omröstningen. De jävla landsförräddarna röstade för CETA!

>Det här är inte första gången SD går globalisternas ärenden när de vet att varken media eller allmänheten kommer ha ögonen på dem. De har tidigare röstat nej till att avbryta TiSA-förhandlingarna och röstat ja till TTIP. Nu dog som tur var ändå TTIP genom Trump, men CETA är på många sätt en trojansk häst som smyger in TTIP bakvägen - inte ovanligt att amerikanska, tvivelaktiga storbolag såsom Monsanto m.m. har dotterbolag i Kanada som de nu kan gå via för att stämma och rentav de facto styra över de europeiska länderna och deras lagstiftare.

>Det här kan knappast försvaras med att SDPost too long. Click here to view the full text.


5772b5 No.9378682

File: 7affda62d0a0036⋯.jpg (68.73 KB, 800x800, 1:1, 1471795757048.jpg)

>>9378637

Time for gas.


5772b5 No.9378689

File: 3271a4b1eaeeb70⋯.jpg (96.82 KB, 788x537, 788:537, 787698e691086644cfba4c740c….jpg)

>>9378682

Timme för gås.




File: 9cd7a0067ce25e4⋯.jpg (41.27 KB, 634x423, 634:423, israelamazon.jpg)

e35df1 No.9377165[Reply]

>Israel's official Holocaust memorial, Yad Vashem, has asked Amazon to stop selling literature on its site that denies the genocide of 6 million Jews during World War II.

>Yad Vashem's director of libraries Robert Rozett says he has dispatched a letter to Amazon CEO Jeff Bezos in the hopes that the mega-company will cease distributing books that he believes promote Antisemitism.

>Rozett referenced reviews raving for two books in particular, True History of the Holocaust: Did six million really die? and The Hoax of the Twentieth Century: The Case against the Presumed Extermination of European Jewry.

>Rozett said on Sunday that Yad Vashem has approached Amazon before on the subject but the internet retailing giant insisted it would not halt sales of offensive and inciting material, citing freedom of information.

>'Holocaust denial and other forms of hate speech indisputably nurture prejudice and hate crimes,' Rozett said in his letter, according to the Jerusalem Post.

>'Open discussion of ideas is certainly essential to pluralistic and democratic systems, but facilitating the spread of such hate-filled ideas is irresponsible, to say the least.'

https://archive.is/6LZjK

35 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

87c0e1 No.9377954

>>9377921

Nobody understands the power of blood better than a national socialist. Zion burns in his veins don't make the mistake of believing he thinks anything like a human does. That said, sheckles seems to mean more to him than virtue signalling. This is the site you can buy isis flags but not confederate ones, so we should have a pretty good idea of where he stands.


a66519 No.9377968

>>9377938

They use stack ranking by another name for all their employees. It's a high stress environment for pretty much everybody. Everyone is backstabbing and covering their own ass. Terrible place to work, but the pay is pretty good.


46fa1c No.9378249

>>9377165

>Israel urges Amazon to stop selling fiction novels

really males ya think…


0cb81c No.9378291

Most anti-jew books on Amazon have false ratings. Take a look at The Six Million by Peter Winter. It's rated like 3 stars but when you click through to read the one star ratings they don't exist.


7d5b0f No.9378670

File: 9221e2d8be4c45f⋯.jpg (22.92 KB, 320x240, 4:3, ! ! ! TrumpBane.jpg)

>>9377847

Do you have any examples, Anon? Would be interesting.




File: 1c49115189be513⋯.jpg (188 KB, 1858x1116, 929:558, 3DA9116C00000578-0-image-a….jpg)

2b35dc No.9366868[Reply]

https://archive.fo/Xq6Ey

http://www.wnd.com/2017/02/ice-confirms-murder-amber-alert-suspect-previously-deported/

An Amber Alert suspect who was involved in a high-speed police crash after he 'kidnapped his six-year-old daughter and stabbed her mother to death' had been previously deported.

>Oscar Hernandez, a suspect in an Amber Alert, had been previously deportedHe was deported in November 2013 and is a convicted felon from El SalvadorHernandez, 39, is accused of kidnapping his daughter, 6, and killing her motherHe had taken Aylin Sofia Hernandez from her home in Bridgeport, CT., on FridayShe was safely rescued following a police pursuit in Pennsylvania that same day. 

>Oscar Hernandez, 39, was arrested following a high-speed police chase and crash after he fatally stabbed Nadia Gonzalez, 29, and kidnapped their child Aylin Sofia Hernandez, six, on Friday morning, according to police. >Hernandez, a citizen of El Salvador, had previously been deported in November of 2013. He was convicted on charges of assault and threatening, among several misdemeanor convictions, said federal immigration officials.

>Aylin Sofia was taken from her home in Bridgeport, Connecticut, after Hernandez allegedly got into a fight with Gonzalez, following her return home from a local club, early Friday morning, reported WMTW.  

>He then stabbed Gonzalez to death and also attacked another woman in the home, who is believed to be a friend of Gonzalez, who suffered 'many, many stab wounds', the Bridgeport Police Chief said.

Once again Trump's words proven correct. They're not sending their best folks, lemme tell ya.

11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

6cccec No.9368127

>>9367932

>Gonzalez

>White

Pick one


2f2a31 No.9378179

File: a1753dd774e7e9b⋯.jpg (845.2 KB, 2000x3000, 2:3, f2d703cef4b8d985871f382bd6….jpg)

>>9366886

>seeing women killed is not something that pleases me.

It's a natural instinct. But this was a brown woman, who probably would have gone on to spawn more beaners, one of which may have grown up to rape one of your daughters.

This is a net gain.


09cf18 No.9378212

>>9367561

Hispanics come in different races.

It's that the majority of border jumpers are shit skinned mongrels.


9c5a6d No.9378573

>>9378212

What? Spaniards already have too much Arab admixture. There's not a single race in Mexico on par with American whites.


6c5288 No.9378653

>>9367170

>Taco Belle

goddamn is that funny though




File: f620099d9fb6e9f⋯.jpg (30.57 KB, 560x415, 112:83, rachel dolezal.jpg)

de239f No.9370051[Reply]

White woman larping as filthy nigress soon to learn what it's like being a nigger.

''Rachel Dolezal, the infamous white woman who for years passed herself off as African American and rose to become head of an NAACP branch, is now jobless, on food stamps and expects to soon be homeless.

A defiant Dolezal, 39, recounted her current plight to The Guardian. Dolezal said she’s only been offered jobs in reality television and porno flicks. A friend helped her come up with the money for February’s rent and she doesn’t know how she’s going to pay for March.

And she still says she’s not white.''

http://www .foxnews.com/us/2017/02/26/rachel-dolezal-white-woman-who-identifies-as-black-now-jobless-may-soon-be-homeless.html

169 posts and 64 image replies omitted. Click reply to view.

c32e64 No.9378334

>>9370391

>Anyone who claims not to be white should be treated accordingly.

That's really it. If you could pass as white but you bring your non-white identity to the table you need to be removed from white homelands. Along with your spouse and children.


c32e64 No.9378338

>>9376658

Adoption authorities used to enforce these things with policies.


c32e64 No.9378361

>>9370051

As a black advocate she was actually really successful. Now they throw her under the bus.

Now she understands the gravity of the situation. She is not shilling anymore.


678b81 No.9378390

>>9370051

>Rachel Dolezal, white woman who identifies as black, now jobless, may soon be homeless

she never breaks character,does she?


11c098 No.9378619

>>9376287

she's trans age also




File: 2a0509c7349b8b3⋯.jpg (193.76 KB, 500x545, 100:109, 85ea351c112941210b6a21094f….jpg)

35167e No.9378131[Reply]

Donald Trump is viciously fighting to reignite America’s spirit and eradicate the liberal bone-headedness that has kept our country from being great.

But at every turn, he’s being fought by people who would rather get their free government handouts.

People who are okay with full-grown men using the same bathrooms as our daughters.

And people that want hardworking patriots to fork over all of their money to wasteful federal programs.

In fact, right before Obama left office, he and his cronies at the Department of Labor initiated one last desperate maneuver to steal from American citizens.

They set a “blackout timer” that could destroy one of the most powerful tax havens, a class of investments some call “26(f) programs.”

According to the Wall Street Journal the plan “could cost American savers $80 billion.”

And CNBC warns this “will force major change” on American retirement planning.

But now that Donald Trump is in the White House, he is moving swiftly to halt this “Retirement Blackout” before it takes effect on April 10th, 2017.

But the resistance is tough. The beltway goblins are massing against him. They want to wring retirees for everything they’re worth.

And no one knows whether President Trump will be able to overcome the Democrats’ greed in time.

The uncertainty is making many Americans scramble to access the programs before the April 10th deadline.

https://archive.is/w35Xg

https://moneymorning.com/acq/26f/donald-trump-fights-to-save-last-100-legal-tax-haven-forPost too long. Click here to view the full text.

03f356 No.9378146

KILL ALL JEWS


a4806e No.9378238

>Reddit spacing

>Left/right paradigm reinforcement straight out of "Tragedy and Hope"

>Legless ZOGbot pic related for maximum patriotard bait.

Really sprouts my synapses.


676108 No.9378318

>>9378238

>reddit spacing

He copypasted the article as-is you sperg


676108 No.9378612

Sorry about sage, this needs a bump




File: 291cbf2b4158451⋯.jpg (23.52 KB, 400x266, 200:133, hungary-serbia-border.jpg)

cb4c66 No.9378560[Reply]

https://archive.fo/Azpnh

http://www.ibtimes.co.uk/hungary-begins-construction-second-border-fence-keep-out-migrants-1608796

Hungary begins construction of second border fence to keep out migrants

>Human rights activists have condemned the 'abusive, pointless, and cruel' immigration policy.

>Hungary has started building a second border fence to stop migrants from freely entering the country, the government announced on Monday (27 February).

>The decision of Prime Minister Viktor Orban's far-right government to seal the country's southern borders has been condemned by EU officials and human rights activists. In 2015 Orban responded to the refugee crisis by erecting a barbed wire fence along the Hungarian border with Serbia and Croatia, blocking refugees from reaching Germany.

>The Hungarian government have said a second fence is needed to deal with the surge of migrants expected to reach the country's borders later this year. A 10km stretch of the wall has already been built with cameras, motion sensors and other surveillance equipment.

fe9bcc No.9378591

File: bf19528bfad8599⋯.jpg (628.29 KB, 888x888, 1:1, bf19528bfad8599ef3be25bf83….jpg)

>>9378560

>'abusive, pointless, and cruel' immigration policy.

All these retard leftists ever do is spout buzzwords, they never make a real argument on any subject ever.




YouTube embed. Click thumbnail to play.

6a5449 No.9335459[Reply]

Masonic bible reveals all Christians must be killed

The Masonic bible is always handed back to the lodge on the death of the mason owner. This 1936 bible has slipped through the net revealing their evil intent which was the reason why Hitler shut them down.

154 posts and 41 image replies omitted. Click reply to view.

6375b4 No.9365217

dude my grandpa was a mason and he dindu nuffin


85ea07 No.9377591

The Masons are homosexual supremacists.


84ef4e No.9377720

>>9355910

>There are no "real secrets" that you can't tell people for the most part besides handshake, password, and sign.

Then why do masons get so triggered when those meme circles are posted?


5a90e6 No.9378302

File: 93a7503cdd63d5f⋯.jpg (92.78 KB, 375x509, 375:509, hoiuhi.jpg)

File: 54974d5b8b6aa82⋯.jpg (93.1 KB, 808x282, 404:141, j.jpg)

File: 5e26d1bd4516d34⋯.jpg (216.93 KB, 894x567, 298:189, gyuguyg.jpg)

>>9335459

OH WOW KIKE BITCH YOU CONVINCED ME NOW I LIKE THE STINKY JEW HANGING FROM A STICK

>but muh hanging values

(((christianity))) is a semite jew sect for shit skins. christcucks arent white and will never be white

christians are pigeon head parasites and (((pisstianity))) in its core is about collecting money from poor and naive moron people

(((CHRISTIANITY))) = MASSIVE PONZI


9a84fa No.9378563

File: 8a685c20e7f0a27⋯.jpg (6.31 KB, 161x157, 161:157, 1368090550487.jpg)

>>9378302

You remind me of me when I was 13




File: 68e371a51a24711⋯.png (267.43 KB, 2000x2000, 1:1, coup.png)

0c6193 No.9376775[Reply]

8 Years free ride for Obama, one month in Bush is mouthing off about immigration and free press and questioning Trumps connection to Russia. Don't ask for a link it's all over the kike press now

https ://twitter.com/search?q=%22George%20W.%20Bush%22&src=tren

The Coup is in full swing.

71 posts and 17 image replies omitted. Click reply to view.

cd6ea2 No.9377894

>>9376797

You Forget Bush SR headed up the CIA before his Presidency


cd6ea2 No.9377908

>>9377487

Contribute more to threads and redpill the newfags. Simply calling them newfag serves zero purpose except kiking up a thread. Faggot.


d1bdf5 No.9378083

>>9376912

>He is like the anti-Hitler

Wouldn't his art be more degenerate if he was the anti-Hitler?


0c6193 No.9378084

I think this might be a good redpill for cuckservatives, but they will find it hard to accept Obama and Bush were the same team, and Obama was not a muslim commy, he was just doing the kikes bidding in a slightly different flavour to pacify liberals, and my God did it work.


a2bec7 No.9378543

File: 5b9848747fea53d⋯.jpg (341.17 KB, 1080x1080, 1:1, 1459954155034.jpg)

>>9377908

>redpill the newfags

them lurking does that

>Simply calling them newfag serves zero purpose except kiking up a thread

wrong it encourages lurking which keeps board quality high

you dont seem to understand how this works




File: 4fbbca916447620⋯.jpg (8.69 KB, 274x184, 137:92, url.jpg)

File: 98806888e33bcd8⋯.png (34.16 KB, 774x274, 387:137, trannyBTFO1.png)

File: 76e900711de7f79⋯.png (32.12 KB, 792x250, 396:125, trannyBTFO2.png)

44ee5e No.9352428[Reply]

TRANNYS BTFO

>confused thinking, at best

Johns Hopkins and the American College of Pediatricians released an updated report calling transgenderism a mental illness and hormone treatments both dangerous and counter productive.

And we just keep winning.

https://archive.fo/XuEgJ

http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children

124 posts and 39 image replies omitted. Click reply to view.

96c128 No.9377016

Friendly reminder that you can access research papers behind a paywall through https://archive.fo/XuEgJ


96c128 No.9377023


1ffd69 No.9377583

>>9353406

>First point with first footnote

wasn't everyone promiscuous in the 70s?


bd6bfb No.9378477

>>9352999

Wew fucking checked that ID :^)


6f638b No.9378529

File: b72e551aa0d997f⋯.png (89.66 KB, 908x723, 908:723, Dr Groidberg.png)

File: b72e551aa0d997f⋯.png (89.66 KB, 908x723, 908:723, Dr Groidberg.png)

>>9352428

>what would have happened before Trump:

Johns Hopkins and American College of Pediatricians pozzed to African witchdoctor levels

>what is happening in the Age of Trump:

The madmen get away with it and trannies are eternally btfo

Have a Dr. Groidberg for your troubles.




File: a3f9023a390afde⋯.jpg (3.88 MB, 5248x2952, 16:9, Weapons of LARP destructio….jpg)

File: 0c481bb0b329b83⋯.png (793.42 KB, 1214x613, 1214:613, 1452153767128.png)

de6db0 No.9357878[Reply]

REMOVE WICCA

Thread 4 Final thoughts edition

To anons that have not yet heard, witches of the world are rallying at midnight, tonight to attempt to hex Trump. And we need YOUR meme magics to negate their efforts. Kek may be with us, but we cannot allow any chances for this to carry out. Get your staves ready, your pointed hats, and microwave those tendies. We're in the final stretch, boys.

55 posts and 42 image replies omitted. Click reply to view.

84831c No.9376714

>>9362679

tbh this. I've known some stupid people to do some stupid shit, but anyone thinking this shit makes even the bare minimum of sense deserves to be smugged at.


879ad6 No.9376733

>>9375217

>Thread three got hit hard with religious d&c,

>d&c

there is that term again

>gotta keep a safe space for ((( christianity ))) on pol

You fucking kiked burgers should be glad I'm not a mod on here, I would purge each and every one of you whenever you write something about Europe.

Fucking baby aged bastion of judea.


da1615 No.9377961

File: 2e10dfce7fb6e5c⋯.png (236.16 KB, 1024x380, 256:95, 2e10dfce7fb6e5c2ef0d97f5f4….png)

>>9376733

>>gotta keep a safe space for ((( christianity ))) on pol

Or maybe just don't be an effortposting sperg about it in a thread that has nothing to do with religion, and maybe post something on topic instead.


4bb9f5 No.9378325

YouTube embed. Click thumbnail to play.


ee0307 No.9378498

>>9361215

>its good evidence that they are one and the same

lel maybe it is if you didnt know anything else about ancient germanic mythology




File: cdea936f838437a⋯.jpg (119.83 KB, 1224x698, 612:349, tk2017peilingendehond22jan.jpg)

File: d07cb6910070adc⋯.jpg (85.3 KB, 712x615, 712:615, tk2017peilingenipsos19jan.jpg)

10995d No.8946544[Reply]

Stemwijzer:

—FvD—

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma

Halen tot nu toe alleen bij (((de Hond))) een zetel in de peilingen. Qua programma zitten zij het dichtste bij /pol/. Wel even over hun eDemocracy kanker heen kijken. Voor zover ik heb gezien zijn zij de enige met geen banden met de jood en ook niet pro Israël. Ook lijkt de lijst echt Hollands te zijn op die Yernaz "breedbekkikker" Ramautarsing na(er moet immers een excuus neger zijn en deze prijst Kek). Ook staan er meer goede mensen op zoals Hiddema, Fentrop, Cliteur en Ankersmit.

Hiddema is een goede keuze, maar Baudet zelf natuurlijk ook.

—SGP—

https://www.sgp.nl/standpunten/speerpuntenoverzicht

Wanneer je op de site van de SGP komt zul je gelijk zien dat ze Israel koeken zijn. Daarnaast zijn het gereformeerden en zul je als niet gereformeerde over een aantal geloofsdingen moeten heen kijken. Aan de andere kant brengt dat ook weer hun positieve conservatieve standpunten zoals anti vrouwen stemrecht, anti flikkerhuwelijk en anti abortus.

Verder is Kruisvaarder Elbert "stuur de saraceen weer heen" Dijkgraaf de keuze bij de SGP.

—PVV—

https://www.pvv.nl/visie.html

Indojood aan het roer, gefinancierd door buitenlandse joden, joods nummer 4 heeft banden met mossad. Dikke gecontroleerde oppositie dus. Wel kunnen zij de grootste partij worden en dat kan strategisch een optie zijn.

Martin "los je blaffer op een kaffer" Bosma is de enige binnen de partij met een stel hersenen en als je op deze joodse partij stemt doe het dan op hem.

—VNL—

https://www.vnl.nu/speerpPost too long. Click here to view the full text.

254 posts and 88 image replies omitted. Click reply to view.

5cdd80 No.9375768


4af801 No.9375782

>>9375516

Maat, maak een webm.


1263d8 No.9376472

>>9375782

ik ben er te lui voor.


4af801 No.9376485

>>9376472

Dat is dan iets wat je maar moet oplossen. Je weet hoe men hier denkt over JoodBoek.


600d3a No.9378445

File: 42405150966c21f⋯.jpg (337.77 KB, 597x465, 199:155, gas-geert5.jpg)




File: 09c469285964a25⋯.jpg (141.77 KB, 1300x1300, 1:1, fc73744e14e6d3ce7f07c4d8b2….jpg)

e3e1e1 No.9370275[Reply]

Hello, this is my first post ever, so sorry if the formatting sucks balls.

I want to edit propaganda videos as I have some experience with such softwares. But I need a shit ton of videos with examples of immigration gone wrong. Riots, fights, assults, you know.

Please dump all you have

52 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

2ced31 No.9376661

>>9376523

earthy nd shit boiiiiiiiiiiiii


e4312f No.9376782

This is a great idea.

We really should have a /pol/ video archive or something.


1a77ae No.9376838

>>9376592

That one is pretty far left btw, but it has a lot of good points in it and does attack Obama, and Israel, the holohoax, many jews, lots of historical clips like Reagan being told to hurry it up etc.

Its done as if its the North Korean government who made it, but it was actually just some guy in New Zealand with no connection. Im watching it now and the thing that tipped me over the edge is when he claims theres historical records showing the Nazis ordered the Reichstag be burned down, which is absolute horseshit, every reputable historian agrees it was a communist who did it… its Jewish tinfoil history revision that has been forced into public acceptance.


1a77ae No.9376857

>>9376838

>>9376592

Like Ive watched it a few times, but its been a while so I decided to play it again. Its really well done, just has a lot of leftist slant to it, like how it blames corporations and the 1% instead of jews.


191114 No.9378427

>>9370793

causes havoc in living rooms




File: 198980117abf292⋯.jpg (28.63 KB, 244x270, 122:135, ss (2016-08-18 at 09.42.36….jpg)

88ef43 No.9377887[Reply]

The Dept. of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) intends on issuing a solicitation in electronic format on or about March 6, 2017 for the design and build of several prototype wall structures in the vicinity of the United States border with Mexico.

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=b8e1b2a6876519ca0aedd748e1e491cf

Got any ideas?

177d41 No.9378352

>>9377887

Send them photos of the Israeli-Palestinian wall and watch all those "diversity" advocates melt down.




File: ec9f7aa86bdf446⋯.png (44.78 KB, 599x344, 599:344, addtext_com_MTgzNDE3MTQyNz….png)

400db6 No.9374369[Reply]

Center for Immigration Studies: The Cost of a Border Wall vs. the Cost of Illegal Immigration

The findings of this analysis show that if a border wall stopped a small fraction of the illegal immigrants who are expected to come in the next decade, the fiscal savings from having fewer illegal immigrants in the country would be sufficient to cover the costs of the wall. This analysis takes the likely education level of illegal border-crossers and applies fiscal estimates developed by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NAS) for immigrants by education level. NAS calculates the future fiscal balance immigrants create — taxes paid minus costs. NAS reports fiscal balances as "net present values", which places a lower value on future expenditures than on current expenditures.

Based on the NAS data, illegal border-crossers create an average fiscal burden of approximately $74,722 during their lifetimes, excluding any costs for their U.S.-born children. If a border wall stopped between 160,000 and 200,000 illegal crossers — 9 to 12 percent of those expected to successfully cross in the next decade — the fiscal savings would equal the $12 to $15 billion cost of the wall.1

Among the findings:

>There is agreement among researchers that illegal immigrants overwhelmingly have modest levels of education — most have not completed high school or have only a high school education.

>There is also agreement that immigrants who come to America with modest levels of education create significantly more in costs for government than they pay in taxes.

>A recent NAS study estimated the lifetime fiscal impact (taxes paid minus services used) of immigrants by education. Averaging the cost estimates from that study and combining them with the education levels of illegal border-crossers shows a net fiscal drain of $74,722 per illegal crosser.2

>The above figures are only for the original illegal immigrants and do not include any costs for their U.S.-born descendants. If we use the NAS projections that include the descendants, the fiPost too long. Click here to view the full text.

13 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

de7491 No.9376115

Even without tariffs the wall pays for itself, nice.


947265 No.9376216

I've been making this point left right and center for some time. It has legs. I had no idea the wall would only have to cute 10% in order to benefit though, that shows how fucking ruinous these parasites are. I was using a 90% reduction for illustration.


f35b1f No.9377794

The biggest benefit I see is not having 3rd world disease pouring over your border unchecked.

breitbart.com/big-government/2016/06/19/diseases-thought-eradicated-world-refugee-day/

breitbart.com/big-government/2015/12/25/why-are-many-diseases-back-decades-after-being-wiped-out-in-the-u-s/


000000 No.9377937

It's not like they'll listen. They just want the entire country to all end up like Commiefornia; bankrupt and drowning in illegals. Also water.


80afde No.9378333

>welfare education and medicaid will be paid for by constant inflation in money supply by the federal reserve bank

fixed it for you little cuckfaggot op>>9374369




[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ / / / / / / / / / ] [ dir / ameta / asmr / hwndu / imouto / new / pone / rec / wx ]